Thursday, January 28, 2016

ലോഹം.... ചാർലീ,,, എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീൻ

1.

കനകമൈലാഞ്ചി നിറയെ തേച്ചെന്റെ
വിരലു ചോപ്പിച്ചു ഞാൻ
അരികിൽ നീ വന്നു കവരുമെന്നെന്റെ
കരളിലാശിച്ചു ഞാൻ
കിളിമരച്ചോട്ടി​ലിരുവർ നാം പണ്ടു
തളിരിളം പീലിയാൽ
അരുമയായ് തീർത്തൊരരിയ മൺവീട്
കരുതി ഞാനെത്ര നാൾ
തെളിനിലാവിന്റെ ചിറകിൽ വന്നെന്റെ
പിറകിൽ നിൽക്കുന്നതായ്
കുതറുവാനൊട്ടും ഇട തരാതെന്റെ
മിഴികൾ പൊത്തുന്നതായ്
കനവിലാശിച്ചു ഞാൻ

ഏകയായ് പാതയിൽ നീ വരും നേരമെന്തേ മങ്ങീ
പൂവെയിൽ ദൂരെയായ് താരണിക്കുന്നിൻ മേലേ മാഞ്ഞൂ
കൂട്ടുകൂടി ഓത്തുപള്ളീലാർത്തു പോയൊരോമൽക്കാലം പോയീ

കനകമൈലാഞ്ചി നിറയെ തേച്ചെന്റെ
വിരലു ചോപ്പിച്ചു ഞാൻ
അരികിൽ നീ വന്നു കവരുമെന്നെന്റെ
കരളിലാശിച്ചു ഞാൻ

ജീവനേ നിന്റെയാ ചേലെഴും വാക്കും നോക്കും
ഓർമ്മയിൽ നെഞ്ചിലെ പ്രാവുകൾ വീണ്ടുമെന്തേ തേടി
കാത്തുകാത്തു കാട്ടിലഞ്ഞിമാലതന്നിലോരോ പൂവും വാടീ

കിളിമരച്ചോട്ടി​ലിരുവർ നാം പണ്ടു
തളിരിളം പീലിയാൽ
അരുമയായ് തീർത്തൊരരിയ മൺവീട്
കരുതി ഞാനെത്ര നാൾ
കരുതി ഞാനെത്ര നാൾ

https://www.youtube.com/watch?v=8Gj3eiKQzaw

ചിത്രം:     ലോഹം   ( 2015 )  രഞ്ജിത്ത്

രചന:     രാജീവ് നായർ,  മനോജ് കുരൂർ
സംഗീതം:    ശ്രീ വത്സൻ ജെ നേനോൻ

പാടിയതു:   ഷാ‍അബ്ബാസ് അമൻ  & മൈതിലീ
******************
2.

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ...

വെയിലിൽ നിഴലുപൊൽ മറയും മായയായ് ...
നിഴലായ് ശിലയിലും കുളിരെഴുമുറവകളെഴുതീ...
ഇതുവഴി  അകലുമാരോ ....
അവനേതോ ... മായാജാലം...
ആരോ ..... അവനാരോ... കാണും സ്വപ്നം ...

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ...

മായാ മാരീജൻ .. നീയാം പൊൻമാനോ...
ദൂരേ പായാനായ്... കാറ്റോ...
ചുവടുകൾ ഇവനേകീ..
ആ കൈകളാൽ വിൺവീഥിയിൽ
തൂവും വെൺ പ്രാവായ്‌...
ആനന്ജനം പോൽ തെന്നുമീ...
കണ്ണിൻ  സങ്കൽപം...

ആരോ...അവനേതോ ... മായാജാലം...
ആരോ..... അവനാരോ... കാണും സ്വപ്നം ...
ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...


ഭൂത കണ്ണാടീ.. രൂപങ്ങൾ തേടീ ..
നാളം നീട്ടാനായ്....
കോണിൽ അതിശയ മണി ദീപം...
ആരോ..... അവനാരോ... കാണും സ്വപ്നം ...

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ...

 വെകാംബരം കാതോർക്കുമീ...
നിൻ പൊൻ കൂടാരം...
കൺ കേട്ടുമേതോ മന്ത്രമായ് ...
നിന്നോ വേണ്താരം...

അവനേതോ ... മായാജാലം...
ആരോ ..... അവനാരോ... കാണും സ്വപ്നം ...

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ...

വെയിലിൽ നിഴലുപൊൽ മറയും മായയായ് ...
നിഴലായ് ശിലയിലും കുളിരെഴുമുറവകളെഴുതീ...
ഇതുവഴി  അകലുമാരോ ....
അവനേതോ ... മായാജാലം...
ആരോ ..... അവനാരോ... കാണും സ്വപ്നം ...

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ...

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=16447

https://www.youtube.com/watch?v=rloY0y0ruOM

ചിത്രം :       ചാർലീ    ( 2015 ) മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്
രചന :        റഫീഖ് അഹമദ്
സംഗീതം :   ഗോപി സുന്ദർ

പാടിയത്:  വിജയ്‌ പ്രകാശ്
അഭിനയിച്ചത് : ദുൽഖർ സൽമാൻ, പാർവതി മേനോൻ

*******************************
3.


പുലരികളോ ... സന്ധ്യകളോ...
കനകനിലാ... കതിരുകളോ...
എൻ  വിട മലരിൽ ... പൂ മധു കണമായ്..

നിമിഷമോരോ  ... (ഐസെ  തെരേ  ചിന്ത്‌  ..)
ശലഭമായി  ... (വസ തെരേ .ദിൽ ..)

ഞാനുണർന്നു ജീവനാകെ ഗാനമായ് ...

ഈ ജീവിതമാം... കുമിളയിൽ മിന്നുമ്പോൾ..
സകലതും പ്രഭാമയം ...
ഈ തന്ത്രികളിൽ ... കേൾക്കാത്ത രാഗങ്ങൾ ...
വിരൽ..മുന തേടവേ ...

മായാ ദ്വീപിൽ.. അത്ഭുത ദീപം തൊട്ടു ...
മിന്നലു പോലെ വരും ജിന്നിനെന്റെ  മുന്നിൽ ..
ഈ ചുമരിന്മേൽ ..സായാഹ്ന രശ്മി പോലെ
കടലൊരു വരയാകുന്നുവോ.....

പുലരികളോ ... സന്ധ്യകളോ...
കനകനിലാ കതിരുകളോ...
എൻ  വിട മലരിൽ ... പൂ മധു കണമായ്..

നിമിഷമോരോ  ... (ഐസെ  തെരേ  ചിന്ത്‌  ..)
ശലഭമായി  ... (വസ തെരേ .ദിൽ ..)

ഞാനുണർന്നു ജീവനാകെ ഗാനമായ് ...ചിത്രം :       ചാർലീ    ( 2015 ) മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്
രചന :        റഫീഖ് അഹമദ്
സംഗീതം :   ഗോപി സുന്ദർ

പാടിയത്:  ശക്തിശ്രീ ഗോപാലൻ, മുഹമ്മദ്‌ മഖ്‌ബൂൽ മൻസൂർ
അഭിനയിച്ചത് : പാർവതി മേനോൻ


4.

പുതുമഴയായ് ചിറകടിയായ്
ജനലരികിൽ കുറുകി വരും..
കുളിരലയായ്..
മിഴി നനയും നിനവുകളിൽ
പടവുകളിൽ കയറി വരും..
പകലൊളിയായ് ...

ഇന്നേതോരജ്ഞാത നവ സൗരഭം
എൻ വാതിലിൽ  വന്നു  കയ്യ് നീട്ടുമോ...
ഇതുവരെ നീ ..  കിനാവിൻ ഓരത്തെ പൂവേ ...
ഇനിയരികേ .. വിരിഞ്ഞെ നിൽക്കാമോ പൂവേ..

പുതുമഴയായ് ചിറകടിയായ്
ജനലരികിൽ കുറുകി വരും
കുളിരലയായ്..
മിഴി നനയും നിനവുകളിൽ
പടവുകളിൽ കയറി വരും
പകലൊളിയായ് ...

മായാ ശലഭമായ് ചിറകുകൾ വീശി നീ..
തളിരലയിൽ വന്നുവോ മന്ത്രമോതുവാൻ
പാറാകേ അമൃതമുതിരും
ചെറു പൂങ്കാറ്റായ് നീ ഇതിലെ ഇതിലെ ..

ഇതുവരെ നീ ..  കിനാവിൻ ഓരത്തെ പൂവേ ...
ഇനിയരികേ .. വിരിഞ്ഞെ നിൽക്കാമോ പൂവേ..

പുതുമഴയായ് ചിറകടിയായ്
ജനലരികിൽ കുറുകി വരും..
കുളിരലയായ്..

ഇന്നേതോരജ്ഞാത നവ സൗരഭം
എൻ വാതിലിൽ  വന്നു  കയ്യ് നീട്ടുമോ...
ഇതുവരെ നീ ..  കിനാവിൻ ഓരത്തെ പൂവേ ...  പൂവേ ...
ഇനിയരികേ .. വിരിഞ്ഞെ നിൽക്കാമോ പൂവേ..


ആഹാ .......പൂവേ ...

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=16448

https://www.youtube.com/watch?v=cnpv6w9v-F4

ചിത്രം :       ചാർലീ    ( 2015 ) മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്
രചന :        റഫീഖ് അഹമദ്
സംഗീതം :   ഗോപി സുന്ദർ

പാടിയത്:  ശ്രേയ ഘോഷൽ
അഭിനയിച്ചത് : ദുൽഖർ സൽമാൻ, അപർണ ഗോപിനാഥ്
***************************

5.
പ്രിയമുള്ളവനേ......
പ്രിയമുള്ളവനേ...പ്രിയമുള്ളവനേ.....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
മുറിവുകളെന്തൊരു സുഖദം...
പ്രിയമുള്ളവനേ...പ്രിയമുള്ളവനേ.....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
ഹാ...മുറിവുകളെന്തൊരു സുഖദം...

ഒറ്റയ്ക്കുനിൽ‌ക്കേ ഓർക്കാതെ മുന്നിൽ
വന്നു നിന്നില്ലേ....
അക്കരെയ്ക്കേതോ തോണിയിലേറി
പെട്ടെന്നു പോയില്ലേ....
അന്നുരാവിൽ ആ ചിരിയോർ‌ത്തെൻ
നോവു് മാഞ്ഞില്ലേ....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
പ്രിയമുള്ളവനേ...പ്രിയമുള്ളവനേ.....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
ഹാ...മുറിവുകളെന്തൊരു സുഖദം...

ആ കടവിൽ നീ ഇപ്പൊഴുമെന്നെ
കാത്തു നിൽക്കുകയോ.....
ഒത്തിരി ചൊല്ലാനുള്ളതെല്ലാം
ആ പുഴ ചൊല്ലിയില്ലേ....
എന്റെ പ്രേമം ആ വിരിമാറിൽ
കൊത്തിവെച്ചില്ലേ....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
പ്രിയമുള്ളവനേ...പ്രിയമുള്ളവനേ.....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
മുറിവുകളെന്തൊരു സുഖദം...
പ്രിയമുള്ളവനേ......

https://www.youtube.com/watch?v=ARfvj4axEJ8

ചിത്രം :     എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ  (  2015 )  ആർ എസ് വിമൽ
 രചന:      റഫീഖ് അഹമ്മദ്
സംഗീതം : രമേശ്‌ നാരായണൻ

പാടിയത് : മധുശ്രീ നാരായണൻ
അഭിനയിച്ചത് : പൃഥ്വിരാജ്, പാർവ്വതി മേനോൻ

******************************
6.
കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പുഴമെലിഞ്ഞു കടവൊഴിഞ്ഞു
കാലവും കടന്നു പോയ് വേനലിൽ ദലങ്ങൾ പോൽ വളകളൂർന്നു പോയ്
ഓർത്തിരുന്ന് ഓർത്തിരുന്ന് നിഴലുപോലെ ചിറകൊടിഞ്ഞു
കാറ്റിലാടി നാളമായ് നൂല് പോലെ നേർത്തു പോയ് ചിരി മറന്നു പോയി

ഓരോ നേരം തോറും നീളും യാമം തോറും
നിന്റെയോർമ്മയാലെരിഞ്ഞിടുന്നു ഞാൻ
ഒരോരോ മാരിക്കാറും നിന്റെ മൗനം പോലെ
എനിക്കായ് പെയ്യുമെന്ന് കാത്തു ഞാൻ
മഴ മാറി വെയിലായി ദിനമേറെ കൊഴിയുന്നു
തെന്നി തെന്നി കണ്ണിൽ മായും നിന്നെ കാണാൻ
എന്നും എന്നും എന്നും

കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പുഴമെലിഞ്ഞു കടവൊഴിഞ്ഞു
കാലവും കടന്നു പോയ് വേനലിൽ ദലങ്ങൾ പോൽ വളകളൂർന്നു പോയി..

ഓളം മൂളും പാട്ടിൽ നീങ്ങും തോണിക്കാരാ
നിന്റെ കൂട്ടിനായ് കൊതിച്ചിരുന്നു ഞാൻ
ഇന്നോളം പാടാപൂക്കൾ ഈറൻ മുല്ലക്കാവിൽ
നമുക്കായ് മാത്രമൊന്നു പൂക്കുമോ
തിരി പോലെ കരിയുന്നു തിര പോലെ തിരയുന്നു
ചിമ്മി ചിമ്മി നോക്കും നേരം മുന്നിൽ പിന്നിൽ
 എന്നും എന്നും എന്നും

കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പുഴമെലിഞ്ഞു കടവൊഴിഞ്ഞു
കാലവും കടന്നു പോയ് വേനലിൽ ദലങ്ങൾ പോൽ വളകളൂർന്നു പോയി..


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=16441

https://www.youtube.com/watch?v=qycMVIrlO5s

ചിത്രം :     എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ  (  2015 )  ആർ എസ് വിമൽ
 രചന:      റഫീഖ് അഹമ്മദ്
സംഗീതം : രമേശ്‌ നാരായണൻ / എം ജയചന്ദ്രൻ

പാടിയത് : ശ്രേയ ഘോഷൽ
അഭിനയിച്ചത് : പൃഥ്വിരാജ്, പാർവ്വതി മേനോൻMonday, January 25, 2016

ഒരു വിളിപ്പാട് അകലെ
1.  പാടിയതു   എസ്.  ജാനകി


പ്രകാ‍ാശ നാളം ചുണ്ടിൽ മാത്രം
മനസ്സിലാകെ മഹാന്ധകാരം.
എല്ലാം അഭിനയം പാതിരാവിൽ
പൊലിഞ്ഞു പോയീ വസന്ത താരം  (  പ്രകാശ.....

അരങ്ങിൽ മാത്രം ഈ സംഗീതം
അണിയറക്കുള്ളിൽ വിലാപനാദം
വിരൂപ രൂപം   വിഷാദ വദനം
കൊഴിഞ്ഞ ചമയം
ഇരുണ്ട വദനം      (  പ്രകാശ.....

കടമായ് വാങ്ങിയ തൂമന്ദഹാസം
അണിഞ്ഞു വീഥിയിലണഞ്ഞ നേരം
അണകളെല്ലാം തകർന്നു വീണു
ആത്മാവിലൊഴുകി കണ്ണീരിൻ ധാര  ( പ്രകാശ നാളം.....

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=2509

https://www.youtube.com/watch?v=G21u4G8NcQ0

*****************
2.
  എല്ലാം ഓർമ്മകൾ, എല്ലാം ഓർമ്മകൾ
  എന്നേ കുഴിയിൽ മൂടി നാം
  എന്നാലും എല്ലാം ചിരംജീവികൾ
 എല്ലാം ഓർമ്മകൾ...

എല്ലാം ഓർമ്മകൾ, എല്ലാം ഓർമ്മകൾ                                          
എന്നേ കുഴിയിൽ മൂടി നാം
പാഴ് കുഴിയിൽ മൂടി നാ0
എന്നാലും എല്ലാം ചിരംജീവികൾ....

കവാടങ്ങൾ മൂടുന്നു ഹൃദയം സദാ
ജാലങ്ങൾ കാട്ടുന്നു കാലം മുദാ  2
മായ്ച്ചാലും മായാത്ത സങ്കല്പങ്ങൾ
മായ്ക്കാൻ ശ്രമിപ്പൂ മനുഷ്യൻ വൃഥാ

എല്ലാം ഓർമ്മകൾ, എല്ലാം ഓർമ്മകൾ
എന്നേ കുഴിയിൽ മൂടി നാം
എന്നാലും എല്ലാം ചിരംജീവികൾ ....

പിരിയുന്നു രണ്ടായ് വനവാഹിനി
തമ്മിൽ പിരിയുന്നു യാത്രയിൽ ഇരു കൈവഴി
ഒരു നാളിൽ നരജന്മ മരുഭൂമിയിൽ
വീണ്ടും അറിയാതടുക്കുന്നു ചേർന്നൊഴുകാൻ.....
 
എല്ലാം ഓർമ്മകൾ, എല്ലാം ഓർമ്മകൾ
എന്നേ കുഴിയിൽ മൂടി നാം
പാഴ് കുഴിയിൽ മൂടി നാം
എന്നാലും എല്ലാം ചിരംജീവികൾ.
എന്നാലും എല്ലാം ചിരംജീവികൾ

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=6308

https://www.youtube.com/watch?v=SuvgKLWw5EQ                          


ചിത്രം:   ഒരു വിളിപ്പാടകലെ    (1982 )
രചന:    പി. ഭാസ്കരൻ
സംഗീതം:  ജെറി അമൽദേവ്
പാടിയതു:   ജയചന്ദ്രൻ &   ജാനകി

Monday, July 13, 2015

സംഗീതം: എം എസ് ബാബുരാജ്............ സ്മൃതികൾ സംഗീതം: എം എസ് ബാബുരാജ് സ്മൃതികൾ


                         സംഗീതം: എം എസ് ബാബുരാജ്..സ്മൃതികൾ
.ജനനനാമം മുഹമ്മദ് സബീർ ബാബുരാജ്
അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പേരിലും ബാബുരാജ്, ബാബൂക്ക
മരണം 1978 ഒക്ടോബർ 7 (പ്രായം 57)
സംഗീതശൈലി Film score
തൊഴിലുകൾ Composer, singer, instrumentalist,
സജീവമായ കാലയളവ് 1957–1978കോഴിക്കോടുകാരനായ സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു എം. എസ്‌. ബാബുരാജ്‌ . മുഴുവൻ പേര് മുഹമ്മദ് സബീർ ബാബുരാജ്. ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾ വിസ്മരിക്കാതെ മലയാളികൾ ഓമനിക്കുന്നുണ്ട്. ഗസലുകളുടേയും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെയും ശ്രുതിമാധുരി മലയാള ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ചേർത്തു തുടങ്ങിയതു അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗങ്ങൾ അന്യമായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലയാള ചലച്ചിത്രരംഗം പുതിയ ഭാവുകത്വത്തിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയസംഗീതലോകം വയലാർ രാമവർമ്മ, പി. ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയ ഗാനരചയിതാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമായി.

ടി. മുഹമ്മദ് യൂസഫിന്റെ കണ്ടം ബെച്ച കോട്ട്, ചെറുകാടിന്റെ നമ്മളൊന്ന്, കെ.ടി. മുഹമ്മദിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം, തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ യുദ്ധകാണ്ഡം എന്നീ നാടകങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾക്കും സംഗീതം പകർന്നു. പി. ഭാസ്കരന്റെ തിരമാല (1950) എന്ന ചിത്രത്തിൽ വിമൽകുമാർ എന്ന സംഗീതസംവിധായകന്റെ സഹായിയായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ എത്തിയത്. രാമു കാര്യാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത മിന്നാമിനുങ്ങിലൂടെയാണ് (1957) സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനായി മാറിയത്. തുടർന്ന് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു കാലം മലയാള സിനിമാ സംഗീത ലോകത്ത്‌ മികച്ച സംഭാവനകൾ കാഴ്ചവെച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ആ അനുഗൃഹതീനിൽ നിന്നും മലയാളിക്ക് ലഭിച്ച ഈണങ്ങൾ നിത്യ ഹരിതങ്ങളാണ്. യേശുദാസിനെക്കൊണ്ട് ആദ്യമായി ഒരു ഹിറ്റ് ഗാനം പാടിച്ചതും എസ്. ജാനകിയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ തരളിത കണ്ടെത്തിയതും ബാബുരാജാണ്. അവസാനത്തെ ഗാനം ദ്വീപ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'കടലേ... നീലക്കടലേ' എന്നതായിരുന്നു. നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങളിലായി അറുനൂറോളം ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണം പകർന്നു.

1.

ചിത്രം: ഭാർഗ്ഗവി നിലയം [1964] ഏ. വിൻസെന്റ്
അഭി നേതാക്കൾ: പ്രേം നസീർ, മധു, അടൂർ ഭാസി, വിജയ നിർമ്മല, പാർവതി
രചന: പി ഭാസ്ക്കരൻ
സംഗീതം: എം എസ് ബാബുരാജ്1. പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ്


താമസമെന്തേ വരുവാന്‍...
താമസമെന്തേ വരുവാന്‍ പ്രാണസഖീ എന്റെ മുന്നില്‍
താമസമെന്തേ അണയാന്‍
പ്രേമമയീ എന്റെ കണ്ണില്‍ (താമസ )

ഹേമന്ത യാമിനി തന്‍ പൊന്‍
വിളക്ക് പൊലിയാറായ്
മാകന്ദ ശാഖകളില്‍
രാക്കിളികള്‍ മയങ്ങാറായ് (താമസ....)

തളിര്‍മരമിളകി നിന്റെ
തങ്കവള കിലുങ്ങിയല്ലോ
പാലൊളിചന്ദ്രികയില്‍
നിന്‍ മന്ദഹാസം കണ്ടുവല്ലോ
പാതിരാകാറ്റില്‍ നിന്റെ പട്ടുറുമാലിളകിയല്ലോ (താമസ)

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1339

https://www.youtube.com/watch?v=bzNAIIyzJOM

ചിത്രം:  ഭാർഗ്ഗവീനിലയം(1964)
ഗാനരചന:  പി ഭാസ്ക്കരൻ
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്
--------------------------------------------
2.

സൂര്യ കാന്തി സൂര്യകാന്തി
സ്വപ്നം കാണുവതാരെ ആരെ
പ്രേമപൂജാപുഷ്പവുമായി
തേടുവതാരെ ആരെ തേടുവതാരെ ആരെ


വെയിലറിയാതെ മഴയറിയാതെ
വർഷങ്ങൾ പോകുവതറിയാതെ (2)
ദേവദാരുവിൻ തണലിലുറങ്ങും
താപസ കന്യക നീ
(സൂര്യ..)


ആരുടെ കനക മനോരഥമേറി
ആരുടെ രാഗപരാഗം തേടി
നീല ഗഗന വനവീഥിയിൽ നില്പൂ
നിഷ്പ്രഭനായ് നിൻ നാഥൻ (2)
{സൂര്യ...]

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=742

https://www.youtube.com/watch?v=ODGHwr1qqGY

ചിത്രം:  കാട്ടു തുളസി
ഗാനരചന:  പി ഭാസ്ക്കരൻ
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  എസ് ജാനകി
-------------------------------
3.

അകലെ....... അകലെ..... നീലാകാശം
അകലെ അകലെ നീലാകാശം
അലതല്ലും മേഘ തീർഥം
അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
അലതല്ലും രാഗതീർഥം......
അകലേ...നീലാകാശം....

പാടിവരും നദിയും കുളിരും
പാരിജാത മലരും മണവും
ഒന്നിലൊന്നുകലരും പോലെ
നമ്മളൊന്നയലിയുകയല്ലേ   (അകലെ...)

നിത്യസുന്ദര നിർവൃതിയായ് നീ
നിൽക്കുകയാണെന്നാത്മാവിൽ
വിശ്വമില്ലാ നീയില്ലെങ്കിൽ
വീണടിയും ഞാനീ മണ്ണിൽ (അകലെ...)


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=4083


https://www.youtube.com/watch?v=IqRg7jplaRI


ചിത്രം:  മിടുമിടുക്കി
Raaga:  ചാരുകേശി
ഗാനരചന:  ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ് & എസ് ജാനകി
-------------------------------
4.
അഞ്ജന കണ്ണെഴുതി ആലില താലി ചാർത്തി
അറപ്പുര വതിലിൽ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു
മണവാളൻ എത്തും നേരം
കുടുമയിൽ ചൂടാനൊരു
കുടമുല്ല മലർ മാല കോർത്തിരുന്നു


മുടി മേലെ കെട്ടിവെച്ചു
തുളുനാടൻ പട്ടുടുത്തു
മുക്കുറ്റി ചാന്തും തൊട്ടു ഞാനിരുന്നൂ
കന്നി വയൽ വരമ്പത്ത്‌ കാലൊച്ച കേട്ടനേരം (2)
കല്യാണ മണി ദീപം കൊളുത്തി വെച്ചു
(അഞ്ജന)


തൂശനില മുറിച്ചു വെച്ചു
തുമ്പപ്പൂ ചോറു വിളമ്പി
ആശിച്ച കറിയെല്ലം നിരത്തി വെച്ചൂ
പുള്ളുകളുറങ്ങീട്ടും പൂങ്കോഴി കരഞ്ഞിട്ടും
കള്ളനവൻ വന്നില്ല തോഴിമാരെ
(അഞ്ജന)
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=875

ചിത്രം:  തച്ചോളി ഒതേനൻ
ഗാനരചന:  പി ഭാസ്ക്കരൻ
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  എസ് ജാനകി
------------------------------------------
5.
ഒരു കൊട്ട പൊന്നുണ്ടല്ലോ മിന്നുണ്ടല്ലോ മേനി നിറയെ
കരയല്ലെ കൽബിൻ മണിയേ കൽക്കണ്ടക്കനിയല്ലേ

ഒരു കൊട്ട പൊന്നുണ്ടല്ലോ മിന്നുണ്ടല്ലോ മേനി നിറയെ
കരയല്ലെ കൽബിൻ കനിയേ കൽക്കണ്ടക്കനിയല്ലേ

അരിമുല്ല പൂവാളത്തിലു പടച്ചവൻ വിരിയിച്ച പൂമലരല്ലേ
അഴകിന്റെ പൂന്തോപ്പിലാടാൻ വന്നൊരു മയിലല്ലേ
അരിമുല്ല പൂവാളത്തിലു പടച്ചവൻ വിരിയിച്ച പൂമലരല്ലേ
അഴകിന്റെ പൂന്തോപ്പിലാടാൻ വന്നൊരു മയിലല്ലേ

കനകത്തിൻ നിറമുള്ള കാതിലണിയാൻ
കാതിലോല പൊന്നോല
കനകത്തിൻ നിറമുള്ള കാതിലണിയാൻ
കാതിലോല പൊന്നോല

മാമ്പുള്ളി ചുണങ്ങുള്ള മാറത്തണിയാൻ
മാങ്ങാത്താലി മണിത്താലി
മാമ്പുള്ളി ചുണങ്ങുള്ള മാറത്തണിയാൻ
മാങ്ങാത്താലി മണിത്താലി
ഒരു കൊട്ട പൊന്നുണ്ടല്ലോ മിന്നുണ്ടല്ലോ മേനി നിറയെ
കരയല്ലെ കൽബിൻ കനിയേ കൽക്കണ്ടക്കനിയല്ലേ

മുത്തഴകുള്ളൊരു മേനിയിലെല്ലാം
മുത്തി മണക്കാനത്തറു വേണം
മുത്തഴകുള്ളൊരു മേനിയിലെല്ലാം
മുത്തി മണക്കാനത്തറു വേണം

തേൻ മഴ ചൊരിയും ചിരി കേട്ടീടാൻ
മാൻ മിഴിയിങ്കൽ മയ്യെഴുതേണം
തേൻ മഴ ചൊരിയും ചിരി കേട്ടീടാൻ
മാൻ മിഴിയിങ്കൽ മയ്യെഴുതേണം
ഒരു കൊട്ട പൊന്നുണ്ടല്ലോ മിന്നുണ്ടല്ലോ മേനി നിറയെ
കരയല്ലെ കൽബിൻ കനിയേ കൽക്കണ്ടക്കനിയല്ലേ
അരിമുല്ല പൂവാളത്തിലു പടച്ചവൻ വിരിയിച്ച പൂമലരല്ലേ
അഴകിന്റെ പൂന്തോപ്പിലാടാൻ വന്നൊരു മയിലല്ലേ

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14796


https://www.youtube.com/watch?v=TLcs34B0IK0

ചിത്രം:  കുട്ടിക്കുപ്പായം
ഗാനരചന:  പി ഭാസ്ക്കരൻ
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  എൽ ആർ ഈശ്വരി കോറസ്

-------------------------------
6.

ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകുമായവിടുത്തെ
അരികിൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്നെങ്കിൽ
ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകുമായവിടുത്തെ
അരികിൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്നെങ്കിൽ
ഒരു നോക്കു കാണാൻ ഒരു വാക്കു കേൾക്കാൻ
ഒരുമിച്ചാ‍ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ
ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകുമായവിടുത്തെ
അരികിൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്നെങ്കിൽ

പട്ടുപോലുള്ളൊരാ പാദങ്ങൾ രണ്ടും
കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊന്ന് പൊട്ടിക്കരയാം
പട്ടുപോലുള്ളൊരാ പാദങ്ങൾ രണ്ടും
കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊന്ന് പൊട്ടിക്കരയാം
മുറുവേറ്റു നീറുന്ന വിരിമാറിലെന്റെ
വിരലിനാൽ തഴുകി വെണ്ണ പുരട്ടാം
ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകുമായവിടുത്തെ
അരികിൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്നെങ്കിൽ

എന്നും ഞാൻ ചെന്നു വിളിച്ചില്ലയെങ്കിൽ
ഉണ്ണില്ലലുറങ്ങില്ലാ മൽജീവനാഥൻ
എന്നും ഞാൻ ചെന്നു വിളിച്ചില്ലയെങ്കിൽ
ഉണ്ണില്ലലുറങ്ങില്ലാ മൽജീവനാഥൻ
ഉള്ളിൽ കിടക്കുമെൻ ഉണ്ണിതൻ അച്ഛനെ
കണ്ണോടു കണ്ണെന്നു കാണിക്കും ദൈവം

ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകുമായവിടുത്തെ
അരികിൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്നെങ്കിൽ
ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകുമായവിടുത്തെ
അരികിൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്നെങ്കിൽ
ഒരു നോക്കു കാണാൻ ഒരു വാക്കു കേൾക്കാൻ
ഒരുമിച്ചാ‍ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ
ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകുമായവിടുത്തെ
അരികിൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്നെങ്കിൽhttp://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=869

https://www.youtube.com/watch?v=VemMJYcbcYw

ചിത്രം:  തറവാട്ടമ്മ
ഗാനരചന:  പി ഭാസ്ക്കരൻ
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  എസ് ജാനകി
------------------------------------
7.

ആദ്യത്തെ കണ്മണി ആണായിരിക്കണം
ആരുമേ കണ്ടാൽ കൊതിക്കണം
അവൻ അച്ഛനെപ്പോലെയിരിക്കണം
ആദ്യത്തെ കണ്മണി പെണ്ണായിരിക്കണം
അമ്മയെ പോലെ ചിരിക്കണം മുഖം
അമ്പിളി പോലെയിരിക്കണം

അച്ഛനെ പോലെ തടിക്കണം എന്റെ മോൻ
ആയില്യം നാളിൽ ജനിക്കണം
അമ്മയെ പോലെ വെളുക്കണം എന്റെ മോൾ
ആട്ടവും പാട്ടും പഠിക്കണം

എന്മണിക്കുട്ടനെ താഴത്തു വെക്കില്ല
താഴത്തു വെച്ചാലുറുമ്പരിക്കും
തങ്കക്കുടത്തിനെ തലയിലും വെക്കില്ല
തലയിൽ ഞാൻ വെച്ചാലോ പേനരിക്കും
അനുരാഗവല്ലിയിലെ ആദ്യത്തെ മലരാ‍കും
ആനന്ദ വാടിയിലെ ആദ്യത്തെ പൂവാകും ( ആദ്യത്തെ...)

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=743

https://www.youtube.com/watch?v=qugk9pYeOE4

ചിത്രം:  ഭാഗ്യജാതകം
ഗാനരചന:  പി ഭാസ്ക്കരൻ
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു :  കെ ജെ യേശുദാസ്  &  പി ലീല

------------------------------------------

8.

തളിരിട്ട കിനാക്കൾ തൻ താമരമാല വാങ്ങാൻ
വിളിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല
വിരുന്നുകാരൻ...നിന്റെ വിരുന്നുകാരൻ

പൂനുള്ളി പൂനുള്ളി കൈവിരൽ
കുഴഞ്ഞല്ലോ
പൂക്കാരീ മലരിനിയാർക്കു വേണ്ടി
മധുരപ്രതീക്ഷതൻ മണിദീപം
കൊളുത്തിയ
മാന‍സപൂജയിനിയാർക്കു വേണ്ടി

തളിരിട്ട കിനാക്കൾ തൻ
താമരമാല വാങ്ങാൻ
വിളിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല വിരുന്നുകാരൻ...നിന്റെ
വിരുന്നുകാരൻ

ഭാവനയമുന തൻ തീരത്തു നീ തീർത്ത
കോവിലിൻ
നടതുറന്നതാർക്കു വേണ്ടി
സങ്കല്പ്പമണിവീണാസംഗീതം നീയിന്നു
സാധകം
ചെയ്തിടുന്നതാർക്കു വേണ്ടി
തളിരിട്ട കിനാക്കൾ തൻ താമരമാല
വാങ്ങാൻ
വിളിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല വിരുന്നുകാരൻ...നിന്റെ വിരുന്നുകാരൻ

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=751


https://www.youtube.com/watch?v=lkkDPt1J0Cs


ചിത്രം:  മൂടുപടം
Raaga:  കല്യാണി
ഗാനരചന:  പി ഭാസ്ക്കരൻ
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  എസ് ജാനകി
-----------------------------------

9.

സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ
പ്രണയമധുര തേൻ തുളുമ്പും
സൂര്യകാന്തി പൂക്കളേ


ജാലക തിരശ്ശീല നീക്കി
ജാലമെറിയുവതെന്തിനോ
തേൻ പുരട്ടിയ മുള്ളുകൾ നീ
കരളിലെറിയുവതെന്തിനോ
(സുറുമയെഴുതിയ)


ഒരു കിനാവിൻ ചിറകിലേറി
ഓമലാളെ നീ വരു
നീലമിഴിയിലെ രാഗ ലഹരി
നീ പകർന്നു തരൂ തരൂ
(സുറുമയെഴുതിയ)

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=8309
https://www.youtube.com/watch?v=LiqatDvgySA

ചിത്രം:  കദീജ
ഗാനരചന:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്

---------------------------------------

10..

വെളുക്കുമ്പം കുളിക്കുവാൻ പോകുന്ന വഴിവക്കിൽ
വേലിക്കൽ നിന്നവനേ - കൊച്ചു -
കിളിച്ചുണ്ടൻ‌മാമ്പഴം കടിച്ചും കൊണ്ടെന്നോട്
കിന്നാരം പറഞ്ഞവനേ - എന്നോടു കിന്നാരം പറഞ്ഞവനേ

കളിവാക്കു പറഞ്ഞാലും കാരിയം പറഞ്ഞാലും
കാതിന്ന് മധുവാണ് - ഇന്ന്
കരക്കാരു നമ്മെച്ചൊല്ലി കളിയാക്കിപ്പറഞ്ഞാലും
കരളിനു കുളിരാണ് - എന്റെ
കരളിനു കുളിരാണ്

ഒരുമിച്ചു കളിച്ചതുമൊരുമിച്ചു വളർന്നതും
ഒരുത്തനുമറിയില്ല - എങ്കിലും
ഒഴുകുമീയാറ്റിലെ ഓളങ്ങൾക്കന്നത്തെ
ഒരുപാടു കഥയറിയാം ഈ ഓളങ്ങൾക്കന്നത്തെ
ഒരുപാടു കഥയറിയാം

അരളിപ്പൂമരച്ചോട്ടിൽ ആറ്റിലെ മണലിനാൽ
കളിപ്പുര വെച്ചില്ലേ - പണ്ട്
കരിഞ്ചീരയരിഞ്ഞിട്ടു കണ്ണൻ‌ചിരട്ടയിൽ
ബിരിയാണി വെച്ചില്ലേ നമ്മള്
ബിരിയാണി വെച്ചില്ലേ

കളിയാടും സമയത്ത് മറ്റാരും കാണാതെ
കാനേത്തു കഴിച്ചില്ലേ എന്നെ കാനേത്തു കഴിച്ചില്ലേ
ചെറുപുതുക്കപ്പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന്
പുത്തിലഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട്
പതക്കങ്ങളണിയിച്ചില്ലേ - എന്നെ
പതക്കങ്ങളണിയിച്ചില്ലേ
(വെളുക്കുമ്പം)

https://www.youtube.com/watch?v=2_c_5SLdcDUചിത്രം:  കുട്ടിക്കുപ്പായം
ഗാനരചന:  പി ഭാസ്ക്കരൻ
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  എ പി കോമള

Monday, January 5, 2015

സ്ഥിതി 2003ചിത്രം:  സ്ഥിതി  ( 2003)  R. ശരത്
താരനിര: ഉണ്ണി മേനോൻ    സന്ധ്യ രാജേന്ദ്രൻ, നന്ദിനി ഗോസ്വാമി, മല്ലിക സുകുമാരൻ.  രമ്യാ  നമ്പീശൻ
ഗാനരചന:  പ്രഭാവർമ്മ
സംഗീതം:  ഉണ്ണി മേനോൻ
1.    പാടിയതു:  സുജാത മോഹൻ

ഓടലെണ്ണവിളക്കിലാ മുഖമാദ്യമായ് കണ്ടു
ഓർമ്മയിൽ തെളിനാളമായതു കാത്തുവെച്ചു ഞാൻ
(ഓടലെണ്ണവിളക്കിലാ...)

ഏകതാരയിലാ മനസ്സിൻ സുസ്വരം കേട്ടു
പ്രാണനിൽ സംഗീതമായതു ചേർത്തുവെച്ചു ഞാൻ
(ഏകതാരയിലാ...)
ചേർത്തുവെച്ചു ഞാൻ
ഓടലെണ്ണവിളക്കിലാ മുഖമാദ്യമായ് കണ്ടു

വേദനിക്കെ സാന്ത്വനം നിൻ സ്നേഹമായ് വന്നു
ജീവനിൽ പൊൻപീലി പോലതു കാത്തുവെച്ചു ഞാൻ
(വേദനിക്കെ...)
കാത്തുവെച്ചു ഞാൻ

നീയറിഞ്ഞീലീ മനസ്സിൻ മോഹമെന്നാലും
എന്നുമെന്നും കാത്തിരിക്കും നീ മറന്നാലും
(നീയറിഞ്ഞീലീ...)
നീ മറന്നാലും
(ഓടലെണ്ണവിളക്കിലാ...)

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1013

https://www.youtube.com/watch?v=AsIJLWfKDBg 


2.  

 പാടിയതു:   ഉണ്ണി മേനോൻ


ഒരു ചെമ്പനീര്‍ പൂവിറുത്തു ഞാനോമലേ
ഒരുവേള നിന്‍ നേര്‍ക്കു നീട്ടിയില്ല (ഒരു ചെമ്പനീര്‍..)
എങ്കിലും എങ്ങനെ നീയറിഞ്ഞൂ.. എന്റെ
ചെമ്പനീര്‍ പൂക്കുന്നതായ്‌ നിനക്കായ്‌..
സുഗന്ധം പരത്തുന്നതായ്‌ നിനക്കായ്‌
പറയൂ നീ പറയൂ (2)
ഒരു ചെമ്പനീര്‍ പൂവിറുത്തു ഞാനോമലേ
ഒരുവേള നിന്‍ നേര്‍ക്കു നീട്ടിയില്ല

അകമേ നിറഞ്ഞ സ്നേഹമാം മാധുര്യം
ഒരു വാക്കിനാല്‍ തൊട്ടു ഞാന്‍ നല്‍കിയില്ല
നിറ നീലരാവിലെ ഏകാന്തതയില്‍
നിന്‍ മിഴിയിലെ നനവൊപ്പി മായ്ച്ചതില്ല
എങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞു
എന്‍ നിനവെന്നും നിന്‍ നിനവറിയുന്നതായ്‌..
നിന്നെ തഴുകുന്നതായ്‌..
ഒരു ചെമ്പനീര്‍...

തനിയെ തെളിഞ്ഞ ഭാവമാം ശ്രീരാഗം
ഒരു മാത്ര നീയൊത്തു ഞാന്‍ മൂളിയില്ലാ
പുലര്‍മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന യാമത്തിലും
നിന്‍ മൃദുമേനിയൊന്നു തലോടിയില്ല..
എങ്കിലും..നീയറിഞ്ഞു..
എന്‍ മനമെന്നും നിന്‍ മനമറിയുന്നതായ്‌..
നിന്നെ പുണരുന്നതായ്..
ഒരു ചെമ്പനീര്‍ പൂവിറിത്തു ഞാനോമലേ
ഒരുവേള നിന്‍ നേര്‍ക്കു നീട്ടിയില്ല

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=476

https://www.youtube.com/watch?v=LakgHpQlzkw

Sunday, January 4, 2015

ഡയമണ്ട് നെക്‌ലേയ്സ്                         ചിത്രം:  ഡയമണ്ട് നെക്‌ലേയ്സ്  ( 2012 )   ലാൽ ജോസ്
ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  വിദ്യാസാഗർ1.    പാടിയതു:  സഞ്ജീവ് തോമസ്

നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ  ചിറകനങ്ങി
കണ്മിഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും കനവൊരുങ്ങി
സ്വർഗ്ഗം തോൽക്കും ലോകം കണ്ട് മിഴി വിളങ്ങി
എണ്ണിയാലും തീരാപ്പുക്കൾ കൈയ്യിലൊതുങ്ങി
ഓട്ടുമണി താളം രൂപമാകുമ്പോൾ
ചേർന്നു നിൽക്കും വാനൊലിക്കും ആകാശം ചേരുമ്പോൾ
( നെഞ്ചിനുള്ളിൽ … )

മൌസിൻ ക്ലിക്കിൽ മാറ്റം ലോകത്തിന്നതിരുകളെ
കണ്ണാടിച്ചുമരെല്ലാം ചിറകാൽ തല്ലാം
ഓരോ പൂവും നുകരാൻ ഒരു പൂന്തോട്ടം വാങ്ങാം ഞാൻ
രാവും പകലായ് തീരാൻ പ്രണയാവേശം
അകലെ വെൺ‌മാളികയിൽ അഴകോലും താരകളേ
അരികെ വന്നണയാമോ അനുരാഗം പകരാമോ
പൊങ്ങിപ്പറന്നിടാൻ തമ്മിൽ കലർത്തിടാൻ
ഒന്നായ് അലിഞ്ഞിടാൻ നേരുന്നു ദാഹം മോഹം
( നെഞ്ചിനുള്ളിൽ … )

ചാറ്റിൽ മൊഴിയും കിളികൾ ഉടലോടെ വന്നണയുകായ്
പൊന്മാനം പൊന്മാനം ഒരു കൈ  ദൂരെ
ഒരോ തിരയും പുണരാൻ കടലോരം ഞാൻ വാങ്ങീടാം
നിറയും മണവും പൊഴിയാൻ മുത്തരികൽ വേണം
അറിയാ പൊൻ‌മേടകളിൽ കഴിയും പെൺകുരുവികളേ
അഴിവാതിൽ പഴുതുകളിൽ അടയാളം തന്നാട്ടേ
എന്തും നിവർത്തിടാൻ എല്ലാം മറന്നിടാൻ
തുള്ളിപ്പതിഞ്ഞിടാൻ ഏറുന്നു ദാഹം മോഹം
( നെഞ്ചിനുള്ളിൽ … )

http://play.raaga.com/malayalam/song/album/Diamond-Necklace-M0002628/Nenjinullil-397923

https://www.youtube.com/watch?v=NJgOPear_TU2    പാടിയതു:    നജിം അർഷാദ  &   അഭിരാമി അജയ്  

തൊട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
വിട്ട് വിട്ട് വിട്ടുപോകാതെ എന്നും ചുറ്റീടാമോ നിന്നെ
പൊള്ളാതെ ആശയെ തീർത്ത് പോതും നീ ആടിറക്കൂത്ത്
കള്ളാ നീ പേച്ചയേ മാത് കാതൽ വഡുമാ

തൊട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് വൈകാതെ കൊഞ്ചം വിട്ടീ നില്ല് കണ്ണേ…


എള്ളോളം കാതലില്ലേ എൻ നേരെ നോക്കുകില്ലേ
കൈനോക്കി ഭാവി ചൊല്ലാം
വളകൈയ്യിലിടാം കാതിൽ പാട്ടുമൂളാം
ഉന്മേലേ കാതലുണ്ട് ചൊല്ലാതെ ആശയുണ്ട്
അൻപേ നീ കൊഞ്ചം പോത്
നെഞ്ചം മാർവിട് ഇപ്പോ ആളെവിട്
തോളിൽ നീ കേറിയാൽ മാരിവിൽ കാണാം
തോളിലെ മാലൈ താൻ സ്വർഗ്ഗമേ പോലാ
മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്നു ചായാമോ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ നിന്നു ചേരാമോ

തൊട്ടേ തൊട്ടേ തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് വൈകാതെ കൊഞ്ചം വിട്ടുനില്ല് കണ്ണേ…

കണ്ണാടി നെഞ്ചമന്ന്  മുന്നാടി വന്ത് നിന്ന്
കണ്ണാലെ തെഞ്ചെറിയേ പാവി
കൊഞ്ചെറിയെ കൊഞ്ചം നെഞ്ചറിയേ
ശൃംഗാരത്തേൻ നിറച്ച് ചുണ്ടോട് ചേർത്തുവെച്ച്
കൈയ്യോടെ തന്നിടാതെ കളി ചൊല്ലിയില്ലേ
കൊതി കൂട്ടിയില്ലേ

കാതലോർ താലയിൽ ആവൽകൾ താനേ
ആശകൾ പാതയിൽ തെന്നലായ് കൂടെ
സുമ്മാ സുമ്മാ  എന്നെ തോണ്ടാതെ
ഗുമ്മ ഗുമ്മ കേട്ട് തീണ്ടാതെ

തൊട്ടേ തൊട്ടേ തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് വൈകാതെ കൊഞ്ചം വിട്ടി നില്ല് കണ്ണേ…


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14584

https://www.youtube.com/watch?v=3wIcUaLnrGw


.3.

പാടിയതു:   ശ്രീനിവാസ് രഘുനാഥൻ

നിലാമലരേ നിലാമലരേ
പ്രഭാകിരണം വരാറായി (2)
സുഗന്ധം മായല്ലേ മരന്ദം തീരല്ലേ
കെടാതെൻ നാളമേ നാളമേ… ആളൂ നീ
( നിലാമലരേ … )

മഴവിരലിൻ ശ്രുതി… ആ…..
മണലിലൊരു വരി… എഴുതുമോ ഈ നീ
ഒരുജലകണം പകരുമോ നീ
ഒരു നറുമൊഴി അതുമതിയിനി…
ഈറൻ കാറ്റിൽ പാറി
ജീവോന്മാദം ചൂടി പോരൂ പൂവിതളേ..
( നിലാമലരേ … )

നിമിഷശലഭമേ വരൂ വരൂ വരൂ .… (2)
നിമിഷശലഭമേ മധുനുകരുയിനി
ഉദയകിരണമേ … കനകമണിയൂ നീ
ജനലഴികളിൽ കുറുകുമോ കിളി
ഒഴുകുമോ നദീ മരുവിലുമിനി
ഏതോ തെന്നൽ തേരിൽ മാരിപ്പൂവും ചൂടി
പോരൂ കാർമുകിലേ…  (നിലാമലരേ… )

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14583

https://www.youtube.com/watch?v=AkvDt5mQ9YM


Friday, October 31, 2014

ഭരതം [1991] ലോഹിതദാസ്

                           
                                                                                       
                                  ഭരതം  (1991 )   ലോഹിതദാസ്

അഭിനേതാക്കൾ:   മോഹൻലാൽ ,നെടുമുടി വേണു,ഉർവശി.ലക്ഷ്മി,തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ,ഒടുവിൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, കെ പി എ സി ലളിത, മുരളി, ലാലു അലക്സ്‌,സുചിത്ര, പറവൂർ ഭരതൻ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ,
ബിയോണ്‍ ജെമിനി..

രചന:        കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി
സംഗീതം:   രവീന്ദ്രൻ 1.       രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം       പാടിയതു:   കെ ജെ യേശുദാസ്

രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം (6)
നിരുപമലാവണ്യ വാരിധേ (4)
ജയ മാരുതീപരിസേവിതാ രാമാ...,.
നിരുപമലാവണ്യ വാരിധേ
ജയ മാരുതീപരിസേവിതാ രാമാ [രഘുവംശപതേ]

ജയ ജാനകീഹൃദയേശ്വരാ (3)
ജയ ഗൌതമാമുനിസംസേവിതാ രാമാ
ജയ ജാനകീഹൃദയേശ്വരാ
ജയ ഗൌതമാമുനിസംസേവിതാ രാമാ
ജയ ജാനകീ... [ജയ ജാനകീ (6)]

ജയ ജാനകീഹൃദയേശ്വരാ
ജയ ഗൌതമാമുനിസംസേവിതാ
കുരുമേ കുശലം ഭവമേ സുകൃതം
കുരുമേ കുശലം ഭവമേ സുകൃതം
മാരുതീസമേതരംഗ രാഗാ
ശശാങ്കവദനസൂക്ത ദര്‍പ്പഘോഷണ
രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം

രഘുവംശപതേ പധാ ഗമപധനി രഘുവംശപതേ
ധപമപാമഗനിധപധനി രഘുവംശപതേ
ഗരിമഗരിസനിധപാധാനി രഘുവംശപതേ
സരിഗമാ മഗമപധാ നിപാധാനി രഘുവംശ
സരിഗമ ഗാഗ രിഗമഗ രി,രി, നിസരിഗ സരിനിധനി സാനിധപധ
നിധധനി സഗരിസനിധപധനി രഘുവംശപതേ
ഗരി രിമഗരിസനി സരിസസനിസ ഗമധനി രഘുവംശപതേ
ധപമഗരിഗപാപധനി സരിഗരിമഗരി സനിധഗമധനി രഘുവംശപതേ
ഗഗമഗമഗ രിരിഗരിഗരി സസനിസരിഗ സരിസസനിസ ധനിസസനിധ
ഗരി,സസ നിസരിനി,സധ നിരിസ സനിധ സനിധപ ഗമപധനി രഘുവംശപതേ
പപപപപാപപ പമപധപ മധപ പമഗ ഗമപ ഗാമപ ഗമപ ധപാമഗരി
ഗമപമഗഗമഗ സ രിഗമഗ സ ഗമപമഗ സ ഗനിധപമപ
സ സനിധപ ധപപമഗ ഗമപാപ
സപമഗഗ നിസപമഗഗ സനിധപമഗഗ ഗരിസ സനിധ പമഗ ഗമപാ
ഗരി മഗരിസസരിനി,സ ധനിഗരിരിനി,ധ നിരി,നി,ധപമ ഗാമപാ
സഗരി, രിഗസാ രിസനിധമപാ
ഗഗരി മഗരി സനിധപമപാ
സരിസ പമപ സനിധമമപാ
സസ പപ സ നി,ധപമപാ
ഗഗരിസനിധാ രിസനിധമപാ
സരി ഗമ പാപ ഗാമപധ
ധപമഗമപാ നിനിധധമപാ ഗരിസസനിപാ
ധപമഗമ പാപ പാപ മപധപധ മധപപമപാമഗ ഗമപമപാപ
സനിധപമപ സരിസനിധപധ സസനിസരിഗ സരിഗമപമഗരിഗസാ
രിസസ രിസരിഗരി മഗരിസസ സനിസ സസനി പപധ മമപ ഗഗമരി,
ഗ സസരിസനിധസ നിസസരിഗപപധമാ പധനിസരിഗ സാരിഗമപമ ഗരിഗ സരിസനിധപമപധനി
ഗരി,സനിധ രിസാനിധപ സനി,പധനി
ഗരിസനിസ രിസനിധനി സനിധപധ
ഗരി ഗരിസനിസ രിസ രിസനിധപ സനി സനിധപമ
ഗമപധപ മപധനിധ പധനിസനി
ഗമ ഗമപധപ മപ മപധനിധ പധ പധനിസനി
രിസനിധനി സനിധപധ നിധപമപ
രിസ രിസനിധപ സനി സനിധപമ നിസ ഗമപധനി
രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം
രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=518

https://www.youtube.com/watch?v=LQswhqFAzJA


  2.    ഗോപാംഗനെ....  പാടിയതു:  യേശുദാസ്   &  ചിത്ര


ഗോപാംഗനേ ആത്മാവിലെ
സ്വരമുരളിയിലൊഴുകും....
നിസ...
സഗമപനിസഗ...
മഗസനിസ പനിമപ ഗമപനിസനിപമ
ഗമപമ ഗപമഗ സനിസപ നിസമഗ -
സഗ

ഗോപാംഗനേ ആത്മാവിലെ സ്വരമുരളിയിലൊഴുകും
സാരംഗയിൽ പാലോലുമെൻ
വരമംഗളകലികേ
രാധികേ വരൂ വരൂ നിലാവിൻ പാർവള്ളിയിലാടാൻ
ഓമനേ വരൂ വരൂ
വസന്തം പൂന്തേൻ ചോരാറായ്
കരവീരത്തളിരിതളിൽ മാകന്ദപ്പൊന്നിലയിൽ

രാസലോലയാമമാകെ - തരളിതമായ്

(ഗോപാംഗനേ)

നീലാംബരിയിൽ താനാടും

വൃന്ദാവനികൾ പൂക്കുമ്പോൾ
ഇന്നെൻ തോഴീ ഹൃദയം കവിയും
ഗാനം വീണ്ടും
പാടാം ഞാൻ
കാളിന്ദിയറിയുന്ന
ശൃംഗാരവേഗങ്ങളിൽ

(ഗോപാംഗനേ)

മാധവമാസം നിറമേകും
യമുനാപുളിനം
കുളിരുമ്പോൾ
ഇന്നെൻ തോഴീ അകലെ സഖികൾ
മുത്തും മലരും
തേടുമ്പോൾ
ആരോരുമറിയാത്ത കൈവല്യമേകാം വരൂ

(ഗോപാംഗനേ)

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=517

https://www.youtube.com/watch?v=BXU2ajpocfM


  3.   രാമകഥാഗാനലയം മംഗളമെൻ,,,, പാടിയതു:  യേശുദാസ്


രാമകഥാഗാനലയം മംഗളമെൻ തംബുരുവിൽ

പകരുക സാഗരമേ
ശ്രുതിലയസാഗരമേ

സാകേതം പാടുകയായ് ഹേ രാമാ

കാതരയാം ശാരികയായ്

സാകേതം
പാടുകയായ് വീണ്ടും

(രാമകഥ)

ആരണ്യകാണ്ഡം തേടി

സീതാഹൃദയം തേങ്ങി
വൽമീകങ്ങളിൽ ഏതോ

താപസമൗനമുണർന്നൂ വീണ്ടും

(രാമകഥ)

സരിസ
സസരിസ സസരിസ

സരിസ രിരിനിനി രിരിനിനി മധനിസ

രിഗരി രിരിഗരി രിരിഗരി രിഗരി
ഗഗരിരി ഗഗരിരി സരിഗമ

പധപ പപധപ പപധപ പധപ

സസധധ സസധധ മധനിസ

സരിസ സസരിസ
സസരിസ സരിസ

ഗഗരിരി ഗഗരിരി മധനിരി

ഇന്ദ്രധനുസ്സുകൾ മീട്ടി
ദേവകളാദിനാമഗംഗയാടി

രഘുപതി രാമജയം രഘുരാമജയം

ശ്രീഭരതവാക്യബിന്ദുചൂടി,
സോദര-

പാദുകപൂജയിലാത്മപദം

പ്രണവം വിടർന്നുലഞ്ഞുലഞ്ഞ സരയുവിൽ
മന്ത്രമൃദംഗതരംഗസുഖം ശരവേഗം

ജീവതാളമേകി
മാരുതിയായ്

ജല-ഗന്ധ-സൂന-ധൂപ-ദീപ-കലയായ്
മന്ത്ര-യന്ത്ര-തന്ത്ര-ഭരിതമുണരൂ

സാ‍മഗാനലഹരിയോടെയണയൂ

രാമാ ശ്രീരാമാ രാമാ
രാമാ........................

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=519

https://www.youtube.com/watch?v=X0qe_lJrPxk


  4.    രാജാമാതംഗി....     പാടിയതൂ:   ബാലമുരളീകൃഷ്ണ,   കെ ജെ യേശുദാസ്, രവീന്ദ്രൻ,ചിത്ര

സാ... സാ... പാ... പാ... സാ... സാ...
ധ്വനിപ്രസാ‍ദം നിറയും
പ്രാലേയ വിപഞ്ചികയിൽ
മായാമാളവഗൗളം മീട്ടീ ദേവകരാംഗുലികൾ...

രാജമാതംഗീ പാവനീ ശ്രീ - 3
ജനനീ... പ്രണമാമി സദാ ജനനീ...
പ്രണമാമി
സദാ വിമലേ ജയതേ...
ശ്രിതജനവരദേ... രാജമാതംഗീ പാവനീ...

പപ ധപധ മപധ ഗമപധ
രിഗമപധ സരിഗമപധ
സരിഗമ ഗമഗരിസ പധനിസ നിസനിധപ
നിസരിസ നിസരിഗമ ധധ...
മധനിധ
രിസനിധ ഗരിസനിധ മഗരിസനിധ ഗമപധ

പുരന്ദരലഹരിയായ്
ത്യാഗരാജവൈഭവമായ്
ദീക്ഷിതരും സ്വാതിയും വൈഖരിയിൽ തീർത്ത
സ്വരരാഗ
വരരൂപമായ് (പുരന്ദരലഹരിയായ്)
പ്രാണാപാന വ്യാനോദാന സമാന രംഗമൊന്നിൽ
പദമരുളൂ
ദേവീ.... പദമരുളൂ ദേവീ....

നവരാത്രി മണിമണ്ഡപം
മൃദു സംഗീത ലയമണ്ഡലം
(നവരാത്രി)
എൻ മാനസം നിൻ ദിവ്യകേളീവനം
നവരാത്രി മണിമണ്ഡപം....

ആദി വിദ്യാത്‌മികേ... ജ്ഞാന വിശ്വാത്‌മികേ...
ദേവ തത്ത്വാത്‌മികേ... നാദ
യോഗാത്‌മികേ....
എൻ മാനസം നിൻ ദിവ്യകേളീവനം (നവരാത്രി)
ഭാവരാഗതാളമേളനമാം
ഭരതം (ഭാവരാഗ)
തൃപുട നടയിൽ അമൃതഭരിതമായ് സതതം സതതം - 2

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=520

https://www.youtube.com/watch?v=WQqc60VMNUk

   5.    ശ്രീ വിനായകം നമാമ്യഹം...  പാടിയതു:    ബാലമുരളീകൃഷ്ണ,   കെ ജെ യേശുദാസ്

 ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം (3)
ദയാനിധിം ശുഭവരദ ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം (4)
നമാമ്യഹം

വരഗജ വദനം അനന്വയ ചരിതം (2)
കരുണാരസ ലസിതോത്പല നയനം
വരഗജ വദനം അനന്വയ ചരിതം
കരുണാരസ ലസിതോത്പല നയനം
കലിമലരഹിതം.. ആ...........കലിമലരഹിതം സുരഗണമുദിതം
കലിമലരഹിതം സുരഗണമുദിതം
വ്യാസനാരദാദി പൂജിത പാദം

ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ദയാനിധിം ശുഭവരദ ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ആ...

അഭീഷ്ടവരദം അനുഗ്രഹഫലദം (2)
സുരഭീമധുര വരോദയ ചതുരം
അഭീഷ്ടവരദം അനുഗ്രഹഫലദം
സുരഭീമധുര വരോദയ ചതുരം
ചിന്മയരൂപം ഛിദ്രസഭരിതം ചിന്മയരൂപം ഛിദ്രസഭരിതം
കേതകീപുരോല്ലസിതം ദേവം

ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ദയാനിധിം ശുഭവരദ ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം

രിഗപനി സനിഗപനി ശ്രീവിനായകം
സാസരിനി, നിസപാ പനിഗാ ഗപ പനിസ സരിഗപനി ശ്രീവിനായകം
നിസരിഗാ പനിസരി, ഗപനിസാ രിനി,പ ഗപനി ശ്രീ
ഗഗരി ഗരിസ സരിസനിപ സരിഗപനി ശ്രീ
സരിഗ രിഗപ ഗപനി സരിഗരി മഗരിസരിസ സനിപഗരി സരിഗപനി ശ്രീ
ഗഗഗരി ഗാഗഗാഗരിഗഗരിസസ നിസരിസരി,രിരി,രി നിരിഗരിസസനിരിസനി പാപപ
പനിനിഗാഗഗാ ഗരിഗഗരിസനിസപ നിസരിഗപഗപഗനിനിപ നിസരിസസ നിസഗരിസരിസ
ഗരി,സനിപ രിസാനിപഗ സനി,പഗരി നിപാഗരിസ പഗാരിസനി സരി
സനിപ പനി സരിഗ നിസ രിഗപ സരി ഗപനി രിഗ പനിസ ഗപ നിസരി പനി
സരിഗ പഗാരിസനി ഗരി,സനിപ രിഗ പനിസ സനി,ഗപനി
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ദയാനിധിം ശുഭവരദ ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ശ്രീ.....

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=520

https://www.youtube.com/watch?v=nGuOumL0vKY

   6.  കൃപയാ പാലയാ ശൌരേ.....  പാടിയതു:   എം.ജി. ശ്രീകുമാർ


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3249

Wednesday, May 14, 2014

യൂസഫ് ആലി കേച്ചേരി, രചന; സംവിധാനംYusufali Kechery (Yūsaphali Kēccēri; born 16 May 1934) is a poet, film lyricist, film producer and director from Kerala, India. He is one of the leading poets of the modern era Malayalam poetry and has won numerous awards including Odakkuzhal AwardKerala Sahitya Academy Award and Vallathol Award.

Yusuf Ali Kecheri is also known as a prolific lyricist who has written some well acclaimed songs for Malayalam films. His first film as a producer was Sindooracheppu (1971), which was directed by actor Madhu. Kechery wrote the screenplay and lyrics for all the songs in this film. He made his directorial debut in 1973 with Maram (Tree), a film written by M.T. Vasudevan Nair. He also directed the films Vanadevatha (1977) and Neelathamara (1979). He wrote the lyrics for the hit songs in the film Dhwani, which were composed by renowned musician Naushad Ali. He was awarded a National Award for a Sanskrit song written for the Malayalam film Mazha (Rain).

* Click on the links below songs for audio and video

1.


അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി

ചിത്രം:ധ്വനി [ 1988 ] ഏ.റ്റി. അബു
രചന: യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം: നൗഷാദ്

പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ് & പി സുശീല


തര രാ...ര രാ....ര രാ..ര
തര രാ...ര രാ....ര രാ..ര
തര രാ...ര രാ‍....ര രാ‍..ര
അ അ അ........അ അ......അ അ അ...
അ അ അ.... അ....അ ... അ അ

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി
നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം
നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം
നെഞ്ചില്‍ പതഞ്ഞ രാത്രി [അനുരാഗലോലഗാത്രി]

ലയലാസ്യകലാകാന്തി സഖി നിന്റെ രൂപമേന്തി
മാരന്റെ കോവില്‍ തേടി മായാമയൂരമാടി
മായാമയൂരമാടി........
ഒളി തേടി നിലാപ്പൂക്കള്‍
ഒളി തേടി നിലാപ്പൂക്കള്‍
വീഴുന്നു നിന്റെ കാല്‍ക്കല്‍ [അനുരാഗലോലഗാത്രി]

സ്വരഹീനവീണയില്‍ നീ ശ്രുതി മീട്ടി മഞ്ജുവാണീ..
ഈ മാറില്‍ മുഖം ചേര്‍ത്തു സുരലോകമൊന്നു തീര്‍ത്തു
സുരലോകമൊന്നു തീര്‍ത്തു..
ഉതിരുന്നു മന്ദമന്ദം
ഉതിരുന്നു മന്ദമന്ദം
ദ്യുതി നിന്‍ മുഖാരവിന്ദം [അനുരാഗലോലഗാത്രി]


http://www.devaragam.net/vbscript/WimpyPlayer.aspx?var=,Dhwani_Anuraga_Lola.Mp3|


https://www.youtube.com/watch?v=4YLhElqKVwI  2.

"ചന്ദന കാറ്റേ കുളിര്‍  കൊണ്ടൂ വാ”
ചിത്രം: ഭീഷ്മാചാര്യ
രചന: ഒ എന്‍ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം: എസ് പി വെങ്കിടേഷ്

പാടിയതു: യേശുദാസ്

ചന്ദനകാറ്റേ കുളിര്‍ കൊണ്ടു വാ (2)
മുറിവേറ്റ പൈങ്കിളിക്കൊരു
സ്വരരാഗ കല്പകത്തിന്‍
തളിര്‍ കൊണ്ടു വാ ( ചന്ദന...)

ഓര്‍ത്തിരുന്നു നിന്നെ കാത്തിരുന്നൂ ഞങ്ങള്‍
സ്നേഹമേ നീ മാത്രം വന്നതില്ല (2)
കണ്ണീരിന്‍ മണികള്‍ പോലും നറുമുത്തായ് മാറ്റും ഗാനം
നീ പാടാമോ (ചന്ദന..)

അച്ഛനെ വേര്‍പിരിഞ്ഞോ കണ്മണീ‍ നീ മറഞ്ഞോ
അപരാധമെന്‍ തങ്കം നീ പൊറുത്തു (2)
ചിറകേന്തി വിണ്ണില്‍ നിന്നും തടവറയില്‍ വന്നൊരു മുത്തം
നീ ഏകാമോ (ചന്ദന..


https://www.youtube.com/watch?v=MyoREIhWQiU


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5263.
“അനുരാഗ ഗാനം പോലെ അഴകിന്റെ അല പോലെ“

ചിത്രം: ഉദ്യോഗസ്ഥ [ 1967 ] വേണു
രചന: യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം: എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ്


അനുരാഗഗാനം പോലെ
അഴകിൻറെ അലപോലെ
ആരു നീ.. ആരു നീ ദേവതേ...

മലരമ്പൻ വളർത്തുന്ന മന്ദാരവനികയിൽ
മധുമാസം വിരിയിച്ച മലരാണോ.....
മഴവില്ലിൻ നാട്ടിലെ കന്യകൾ ചൂടുന്ന
മരതകമാണിക്യമണിയാണോ...

പൂമണിമാരൻറെ മാനസ ക്ഷേത്രത്തിൽ
പൂജയ്‌ക്കു വന്നൊരു പൂ‍വാണോ....
കനിവോലും ഈശ്വരൻ അഴകിൻറെ പാലാഴി
കടഞ്ഞു കടഞ്ഞെടുത്ത അമൃതാണോ...

http://www.youtube.com/watch?v=YWqd3v3rhSg

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5491

4.


"അക്കരെ ഇക്കരെ നിന്നാല്‍ എങ്ങിനെ"

ചിത്രം:        ഇതാ ഒരു തീരം
രചന:         യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:    കെ.ജെ. ജോയ്
പാടിയതു:    കെ ജെ യേശുദാസ്


അക്കരെ ഇക്കരെ നിന്നാല്‍ എങ്ങിനെ
ആശ തീരും നിങ്ങടെ ആശ തീരും (2 )
ഒന്നുകില്‍ ആണ്‍കിളി അക്കരേയ്ക്ക്
അല്ലെങ്കില്‍ പെണ്‍കിളി ഇക്കരേയ്ക്ക്
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
(അക്കരെയിക്കരെ.... )

ഓ...ഓ...
മുറ്റത്തെ മുല്ലയില്‍ മൊട്ടു കിളിര്‍ത്തത് നീയറിഞ്ഞോടീ
മോട്ടിനകത്തൊക്കെ തേന്‍ നിറഞ്ഞത്‌ നീയറിഞ്ഞോടീ
മറിമാന്‍ മിഴിയാളേ മലര്‍ തേന്‍ മൊഴിയാളേ (2)
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
(അക്കരെ )

നീലവാനില്‍ നിലാവുദിച്ചത് നീയറിഞ്ഞോടീ
കരളിലൊക്കെയും കുളിര് വീണത്‌ നീയറിഞ്ഞോടീ
മറിമാന്‍ മിഴിയാളേ മലര്‍ തേന്‍ മൊഴിയാളേ (മറി )
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
(അക്കരെ )

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=6029


https://www.youtube.com/watch?v=pmB-c_EMPGg


   5.

“വൈശാഖ സന്ധ്യേ നിൻ ചുണ്ടിലെന്തേ “

ചിത്രം:  നാടോടിക്കാറ്റ്
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  ശ്യാം
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്


വൈശാഖ സന്ധ്യേ നിൻ ചുണ്ടിലെന്തേ
മദന വദന കിരണ
കാന്തിയോ
മോഹമേ പറയു നീ
വിണ്ണിൽ നിന്നും പാറി വന്ന ലാവണ്യമേ
വൈശാഖ
സന്ധ്യേ നിൻ ചുണ്ടിലെന്തേ
മദന വദന കിരണ കാന്തിയോ

ഒരു യുഗം ഞാൻ
തപസ്സിരുന്നു ഒന്നു കാണുവാൻ
കഴിഞ്ഞ കാലം കൊഴിഞ്ഞ സുമം പൂത്തു വിടർന്നൂ
(2)
മൂകമാമെൻ മനസ്സിൽ ഗാനമായ് നീയുണർന്നു (2)
ഹൃദയ മൃദുല തന്ത്രിയേന്തി
ദേവാമൃതം
(വൈശാഖ സന്ധ്യേ )

മലരിതളിൽ മണിശലഭം വീണു
മയങ്ങി
രതിനദിയിൽ ജലതരംഗം നീളെ മുഴങ്ങീ (2)
നീറുമെൻ പ്രാണനിൽ നീ ആശതൻ
തേനൊഴുക്കീ(2)
പുളക മുകുളമേന്തി രാഗ വൃന്ദാവനം
(വൈശാഖ സന്ധ്യേ )

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=378,12030


https://www.youtube.com/watch?v=xu1cpEokGjA


   6.

“സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ“


ചിത്രം:  സർഗം
Raaga:  ജോൻപുരി
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  ബോംബെ രവി
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ
സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ
മണ്ണിനു വിണ്ണിന്റെ വരദാനമേ
വേദനയെപ്പോലും വേദാന്തമാക്കുന്ന
നാദാനുസന്ധാന കൈവല്യമേ
[സംഗീതമേ]

ആദിമചൈതന്യ നാഭിയില്‍ വിരിയും
ആയിരമിതളുള്ള താമരയില്‍ (2)
രചനാ ചതുരന്‍ ചതുര്‍മുഖനുണര്‍ന്നു
അ അ അ.....അ.....അ....
അ അ അ.....അ അ അ അ.....
രചനാ ചതുരന്‍ ചതുര്‍മുഖനുണര്‍ന്നു
സര്‍ഗ്ഗം തുടര്‍ന്നു കലയിലൊരു
സ്വര്‍ഗ്ഗം വിടര്‍ന്നു മധുരമധു
രുചിരസുമ നളിനദള കദനഹര
മൃദുലതര ഹൃദയസദന ലതികയണിഞ്ഞു
സംഗീതമേ... അമര സല്ലാപമേ ...

ഓംകാരനാദത്തിന്‍ നിര്‍വൃതി പുല്‍കിയ
മാനവ മാനസ മഞ്ജരിയില്‍ (2)
മുരളീലോലന്‍ മുരഹരനുണര്‍ന്നു
മുരളീലോലന്‍ മുരഹരനുണര്‍ന്നു
സര്‍ഗ്ഗം തുടര്‍ന്നു കലയിലൊരു സ്വര്‍ഗ്ഗം വിടര്‍ന്നു
മധുരമധു രുചിരസുമ നളിനദള കദനഹര
മൃദുലതര ഹൃദയസദന ലതികയണിഞ്ഞു
സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ
സംഗീതമേ...സനിധ പധനി സംഗീതമേ
അമരസല്ലാപമേ സംഗീതമേ...
സനിധ പധനി സംഗീതമേ ..
ധപമഗ നിധപമ സനിധപ ഗരിമഗരി, സനി, പധനി സംഗീതമേ ..
ഗരിമഗരി സരിധ ഗമപധനി സംഗീതമേ... അമരസല്ലാപമേ...
രിരി,ഗ സരിഗ സരിനിഗരിഗരിസരിസനിരിസനിധപ ഗമപധനിസാ
പധ മപ സനി, ഗരിഗസനിസാ
ധപനിധ സനി,രിസ
ഗരിസസനിസാ..
മഗരിസരിഗാ..
രിഗമഗരിനി, ധനിഗരിസനി, ധസനിധപമാ പനിധപമഗാ ഗമ മപ പധ ധനി നിസ സരി രിഗ ഗമ രിഗ ഗരിരിസസനിസരിസാസസസനി സഗരിരിസനിധ ധനിസനിധപമമാ പനിധധപമഗാഗഗാ മനി,ധപമ പധനിസരി,ഗസാരിസനി ഗരിസനിസ രിസനിധനി സനിധപധ ഗരിസ ഗരിസനിധ രിസനി രിസനിധപ സനിധ സനിധപമ ഗമപധപ മപധനിധ പധനിസനി ഗമപധ ഗമാപധപ മപധനി മപാധനിസ പധനിസ പധാനിസരി ഗരിസനിസ രിസനിധനി സനിധപധ പധനിസ പധനിസരിനിസരിഗാ ഗരിസനിധ രിസനിധപ ഗമപധനി സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ
സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ ...........


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=429


https://www.youtube.com/watch?v=wND_eQ17hqo  7.
“പേരറിയാത്തൊരു നൊമ്പരത്തെ പ്രേമമെന്നാരോ വിളിച്ചു“


ചിത്രം:  സ്നേഹം
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ്
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്


പേരറിയാത്തൊരു നൊമ്പരത്തെ പ്രേമമെന്നാരോ വിളിച്ചു (2)
മണ്ണിൽ വീണുടയുന്ന തേൻ‌കുടത്തെ
കണ്ണുനീരെന്നും വിളിച്ചു (2)
(പേരറിയാത്തൊരു)

തങ്കത്തിൻ നിറമുള്ള മായാമരീചിയെ
സങ്കൽപ്പമെന്നുവിളിച്ചു
മുറിവേറ്റുകേഴുന്ന പാഴ്‌മുളം തണ്ടിനെ
മുരളികയെന്നും വിളിച്ചു (2)
(പേരറിയാത്തൊരു)

മണിമേഘബാഷ്‌പത്തിൽ ചാലിച്ച വർണ്ണത്തെ
മാരിവില്ലെന്നു വിളിച്ചു
മറക്കുവാനാകാത്ത മൌനസം‌ഗീതത്തെ
മാനസമെന്നും വിളിച്ചു (2)
(പേരറിയാത്തൊരു)


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=6557


https://www.youtube.com/watch?v=jZlHykRs2es

 8.

"മാനസനിളയിൽ പൊന്നോളങ്ങൾ"

ചിത്രം:  ധ്വനി
Raaga:  ആഭേരി
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  നൗഷാദ്
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്മാനസനിളയിൽ പൊന്നോളങ്ങൾ
മഞ്ജീരധ്വനിയുണർത്തി(2)
ഭാവനയാകും
പൂവനിനിനക്കായ്
വേദിക പണിതുയർത്തി(2)
(മാനസനിളയിൽ)

രാഗവതീ നിൻ
രമ്യശരീരം
രാജിതഹാരം മന്മഥസാരം
വാർകുനുചില്ലി വിണ്മലർ വല്ലി
ദേവധുകുലം
മഞ്ജുകപോലം
പാലും തേനും എന്തിനുവേറേ
ദേവീ നീ മൊഴിഞ്ഞാൽ
(2)
(മാനസനിളയിൽ)

രൂപവതീ നിൻ മഞ്ജുളഹാസം
വാരൊളിവീശും
മാധവമാസം
നീൾമിഴിനീട്ടും തൂലികയാൽ നീ
പ്രാണനിലെഴുതീ
ഭാസുരകാവ്യം
നീയെൻ ചാരേ വന്നണയുമ്പോൾ
ഏതോ നിർവൃതി
ഞാൻ
(മാനസനിളയിൽ)

പദസ...സ...സനിപമ..പമ...
ഭാവനയാകും പൂവനി
നിനക്കായ്...
വേദിക പണിതുയർത്തി..


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1061


https://www.youtube.com/watch?v=EBvaZlcrn7Y  9.
“ ഇശൽ തേൻ കണം കൊണ്ടു വാ “

ചിത്രം:  ഗസൽ
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  ബോംബെ രവി
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്   & കെ എസ് ചിത്ര

ഇശൽ തേൻ കണം കൊണ്ടു വാ തെന്നലേ നീ (2)
ഗസൽ പൂക്കളാലേ ചിരിച്ചൂ വസന്തം
നദീതീരവും രാത്രിയും പൂനിലാവും
വിളിക്കുന്നു നമ്മെ മലർക്കൈകൾ നീട്ടി
ഇശൽ തേൻ കണം കൊണ്ടു വാ തെന്നലേ നീ

ഇശൽ തേൻ കണം ചോരുമീ നിന്റെ ചുണ്ടിൻ (2)
ഗസൽ പൂക്കളെന്നെ കലാകാരനാക്കി
കിനാപൊയ്കയിൽ നീന്തുമീ നിന്റെ കണ്ണിൻ
നിലാപൂക്കളെന്നെ കലാകാരിയാക്കി
ഇശൽ തേൻ കണം ചോരുമീ നിന്റെ ചുണ്ടിൻ

ഇളം തെന്നൽ മീട്ടും സിത്താറിന്റെ ഈണം
മുഴങ്ങുന്നു ബീവി മതീ നിന്റെ നാണം (2)
പ്രിയേ സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറക്കുന്നു മുന്നിൽ
കിനാപൊയ്കയിൽ നീന്തുമീ നിന്റെ കണ്ണിൻ
നിലാപ്പൂക്കളെന്നെ കലാകാരിയാക്കി
ഇശൽ തേൻ കണം ചോരുമീ നിന്റെ ചുണ്ടിൻ
ഗസൽ പൂക്കളെന്നെ കലാകാരനാക്കി
കിനാപൊയ്കയിൽ നീന്തുമീ നിന്റെ കണ്ണിൻ

നിനക്കായി ഞാനും എനിക്കായി നീയും (2)
ഒരേ ബെയ്ത്ത് പാടാം പ്രിയാമം വരെയും
പുതുക്കത്തിൻ പൂന്തേൻ നുരയ്ക്കുന്നു നെഞ്ചിൽ
ഇശൽ തേൻ കണം ചോരുമീ നിന്റെ ചുണ്ടിൻ
ഗസൽ പൂക്കളെന്നെ കലാകാരനാക്കി
കിനാപൊയ്കയിൽ നീന്തുമീ നിന്റെ കണ്ണിൻ
നിലാപ്പൂക്കളെന്നെ കലാകാരിയാക്കി
ഇശൽ തേൻ കണം ചോരുമീ നിന്റെ ചുണ്ടിൻ
കിനാപൊയ്കയിൽ നീന്തുമീ നിന്റെ കണ്ണിൻhttp://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=526

https://www.youtube.com/watch?v=V368xZqGQBw

 10.
“സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ“

ചിത്രം:  കദീജ
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ
പ്രണയമധുര തേൻ തുളുമ്പും
സൂര്യകാന്തി പൂക്കളേ


ജാലക തിരശ്ശീല നീക്കി
ജാലമെരിയുവതെന്തിനോ
തേൻ പുരട്ടിയ മുള്ളുകൾ നീ
കരളിലെറിയുവതെന്തിനോ
(സുറുമയെഴുതിയ)


ഒരു കിനാവിൻ ചിറകിലേറി
ഓമലാളെ നീ വരു
നീലമിഴിയിലെ രാഗ ലഹരി
നീ പകർന്നു തരൂ തരൂ
(സുറുമയെഴുതിയ)
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=8309

https://www.youtube.com/watch?v=V368xZqGQBw


   11.


“എഴുതിയതാരാണ്‌ സുജാത“

ചിത്രം: ഉദ്യോഗസ്ഥ [ 1967 ] വേണു
രചന: യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം: എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ്  &  എസ്. ജാനകിഎഴുതിയതാരാണ്‌ സുജാത നിന്റെ
കടമിഴിക്കോണിലെ കവിത
നിന്റെ കടമിഴിക്കോണിലെ കവിത
കവിയവൻ ഇരിപ്പുണ്ടെൻ കരളിൽ എന്റെ
അനുരാഗപ്പൂമുല്ലത്തറയിൽ
എന്റെ അനുരാഗപ്പൂമുല്ലത്തറയിൽ

ഓ….
നക്ഷത്രച്ചെപ്പിലെ കണ്മഷി എഴുതിയ
ദേവതയണോ നീ അഴകിന്റെ ദേവതയണോ നീ
മരതകക്കാടിന്റെ മണി മാറിൽ വിരിയുന്ന
മന്ദാരമല്ലോ ഞാൻ മധുവൂറും
മന്ദാരമല്ലോ ഞാൻ (എഴുതിയതാരാണ്‌)

ഓ….
മനസ്സിന്റെ മണിയറയിൽ മധുരക്കിനാവിന്റെ
മണി ദീപം കൊളുത്തിയല്ലോ
നീയൊരു മണി ദീപം കൊളുത്തിയല്ലോ
ആശ തൻ തേന്മാവിൽ അനുരാഗ പൂമുല്ല
പുൽകി പടർന്നുവല്ലോ കൈ നീട്ടി
പുൽകി പടർന്നുവല്ലോ (എഴുതിയതാരാണ്‌)http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5492

https://www.youtube.com/watch?v=mloAW-Haml4

  12.

“കണ്ണാടിയാദ്യമായെൻ“

ചിത്രം:  സർഗം
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  ബോംബെ രവി
പാടിയതു:  കെ എസ് ചിത്ര


അ..നാ...തന...തതന...അ....
സരിഗപധ ഗപധസധപ-ഗധപഗരി
ഗപധപഗരി സഗരിസധപ അ...
കണ്ണാടിയാദ്യമായെൻ
ബാഹ്യരൂപം സ്വന്തമാക്കി
ഗായകാ നിൻ സ്വരമെൻ
ചേതനയും സ്വന്തമാക്കി
പാലലകളൊഴുകിവരും
പഞ്ചരത്നകീർത്തനങ്ങൾ
പാടുമെന്റെ പാഴ്‌സ്വരത്തിൽ
രാഗഭാവം നീയിണക്കീ
നിന്റെ രാഗസാഗരത്തിൻ‍
ആഴമിന്നു ഞാനറിഞ്ഞൂ
(കണ്ണാടി...)
കോടിസൂര്യകാന്തിയെഴും
വാണിമാതിൻ ശ്രീകോവിൽ
തേടിപ്പോകുമെൻ വഴിയിൽ
നിൻ മൊഴികൾ പൂവിരിച്ചൂ
നിന്റെ ഗാനവാനമാർന്ന
നീലിമയിൽ ഞാനലിഞ്ഞു
(കണ്ണാടി...)

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=426,3236

https://www.youtube.com/watch?v=wtQ4D5mfNfo    13.
" കടലേ.. നീലക്കടലേ  "

ചിത്രം:  ദ്വീപ്
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു::  തലത്ത് മഹ്‌മൂദ്

കടലേ.. നീലക്കടലേ
കടലേ.. നീലക്കടലേ
നിന്നാത്മാവിലും നീറുന്ന ചിന്തകളുണ്ടോ
നീറുന്ന ചിന്തകളുണ്ടോ
(കടലേ..)

ഒരു പെണ്മണിയുടെ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകി
ഉറങ്ങാത്ത രാവുകളുണ്ടൊ
(കടലേ)

താര മനോഹര ലിപിയിൽ വാനം
പ്രേമ കവിതകൾ എഴുതുന്നു
ആരോമലാളെ..ആരോമലാളെ
അരികിലിരുന്നത്‌ പാടി തരുവാൻ
ആരോമലാളെ നീ വരുമോ

കടലല പാടി കരളും പാടി
കദനം നിറയും ഗാനങ്ങൾ
ആകാശമകലെ ആശയും അകലെ
ആരോമലാളെ നീയെവിടെ (ആകാശ)
ആരോമലാളെ നീയെവിടെ
(കടലേ)


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1985


https://www.youtube.com/watch?v=5qwo59gnovg

  14.
“പതിനാലാം രാവുദിച്ചതു....”

ചിത്രം :              മരം
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:           ജി ദേവരാജൻ
ആലാപനം:         മാധുരിപതിനാലാം രാവുദിച്ചതു മാനത്തോ കല്ലായി കടവത്തോ
പനിനീരിൻ പൂ വിരിഞ്ഞത് മുറ്റത്തോ കണ്ണാടിക്കവിളത്തോ

തത്തമ്മ ചുണ്ടു ചുമന്നത് തളിർവെറ്റില തിന്നിട്ടോ (2)
മാരനൊരാൾ തേനിൽ മുക്കി മണിമുത്തം തന്നിട്ടോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നൈ താനതിന്തോ തിന്തിന്നോ (2) [ പതിനാലാം ]

മൈക്കണ്ണിൽ കവിത വിരിഞ്ഞത് മയിലാട്ടം കണ്ടിട്ടോ (2)
മധുരതേൻ നിറയും മാറിൽ മദനപ്പൂ കൊണ്ടിട്ടോ
തന തിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നൈ താനതിന്ത തിന്തിന്നോ (2) [പതിനാലാം]


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=4788


https://www.youtube.com/watch?v=nYPE3QZ2H9k


Saturday, November 9, 2013

കെ. ക്യു [2013] ബൈജു എഴുപുന്ന (ജോൺസൺ),


     ചിത്രം:      കെ. ക്യു   [2013]   ബൈജു എഴുപുന്ന (ജോൺസൺ),

     രചന:     റാഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:    സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്സി

താരനിര:    ബൈജു എഴുപുന്ന (ജോൺസൺ), പാർവതി ഓമനക്കുട്ടൻ, ആൻസൺ പോൾ,  ടിനി ടോം,
മാള അരവിന്ദൻ, സലിം കുമാർ,  ഉണ്ണി രാജൻ പി ദേവ് ,ജൂബിൽ രാജൻ പി ദേവ്,  വിജയ് റാസ്


1.  പാടിയതു:   ഹരിഹരൻ
 
അഴകോലും മാരിവില്ലേ
അകലേ നീ മാഞ്ഞിടല്ലേ
മിഴിനീരില്‍ മിന്നി നില്‍ക്കൂ
ഹൃദയനാളമായി ..
പ്രിയമേറും ഗാനമല്ലേ മഴപോലെ തോർ‌ന്നിടല്ലേ
നെടുവീര്‍പ്പായി മാറിടല്ലേ വിരഹലോലയായി
കുഞ്ഞോളം പോലെ തെന്നിത്തെന്നിയേതോ
കണ്ണാടിത്തീരം തേടി ദൂരെ
ഒരു കിനാവായി ഇനി വരാതെ
പിരിയുവാനോ പൊന്നേ
ആരോ ആരോ ആരോ നീ മഞ്ജുനിലാവേ
ആരോ ആരോ ആരോ നീ മഞ്ജുള മലരേ (2)

എരിവേനലില്‍ മാരിയായി  ഓ
ഇളനീരുപോൽ സൗമ്യമായി ഓ
നാവില്‍ മധുരമായി നോവില്‍ അമൃതുമായി
നാവില്‍ മധുരമായി നോവില്‍ അമൃതുമായി
വന്നാലും നീയെന്‍ വിജനവനിയില്‍
എന്നാത്മാവില്‍ കുളിരായി അഴകേ
ആരോ ആരോ ആരോ നീ മഞ്ജുനിലാവേ
ആരോ ആരോ ആരോ നീ മഞ്ജുള മലരേ(2)

ഇടനെഞ്ചിലെ താളമായി ഓ
പുതുമണ്ണിലെ ഗന്ധമായി ഓ
ഓ ഈറന്‍ തെന്നലായി രാവിന്‍ മൗനമായി
ഈറന്‍ തെന്നലായി രാവിന്‍ മൗനമായി
നിന്നാലും നീയെന്‍ മനസ്സിന്‍ പടിയില്‍
വെണ്മേഘംപോലെ കുടചൂടി അരികെ
ആരോ ആരോ ആരോ നീ മഞ്ജുനിലാവേ
ആരോ ആരോ ആരോ നീ മഞ്ജുള മലരേ (4)

  video and audio links:
http://www.youtube.com/watch?v=JCt7Rk9qSlg


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=15543

http://www.youtube.com/watch?v=OEW_NxJtfyw

 2.   പാടിയതു:    ബെന്നി ദയാൽ


ചെന്തളിരേ ചഞ്ചലിതേ
നിന്നരികില്‍ കാറ്റോ ഞാനോ
ചെഞ്ചൊടിയിൽ പുഞ്ചിരിയില്‍
ഇന്നലിയും ഞാനോ തേനോ
മഞ്ഞോ എൻ സിരയില്‍ ഒഴുകി
തീയോ എന്‍ ഉടലില്‍ ഉരുകി
പൂവോ എന്‍ വിരലില്‍ ഇടറി
മധുരമനമിതിൽ
(ചെന്തളിരേ ചഞ്ചലിതേ)

ഒന്നായൊന്നായി അലിയാന്‍
എല്ലാമെല്ലാം നുകരാന്‍
തീരം തഴുകാന്‍ നീളും തിരകള്‍ (2)
ശ്രുതി മുറുക്കി തംബുരു തേടി
തബല തേടീ വിരലുകള്‍
പുതിയൊരീണം സ്വരജതി ചേരും
പ്രണയരാഗം പാടുവാന്‍
ഇനി മറക്കാം ഇരവും പകലും
നെറുകെ സമയം ഇറ്റിറ്റായി  മാറും
(ചെന്തളിരേ ചഞ്ചലിതേ)
ഓ ..ഓ
പൂഞ്ചായൽ വീണുലയും
കൺ‌പോളപ്പൂവടയും
ഈറന്‍ ദാഹം നിന്നെ പൊതിയും (2)
ഹരിതവനിയില്‍ പൊന്‍വെയിലായി
ഇടകലര്‍ന്നു നിരവുകൾ
നറുനിലാവിന്‍ മദഭരഗന്ധം
മനമറിഞ്ഞു വിവശമായി
അതിനിഗൂഢം മേലാസകലം
പ്രണയം ഇനി തൂകൂ തൂകൂ നീ
(ചെന്തളിരേ ചഞ്ചലിതേ)

  video and audio links:

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=15544

http://www.youtube.com/watch?v=b-uElY9ZqDI


   3.     പാടിയതു:     ശങ്കർ മഹാദേവൻ

ചുണ്ടത്തെ
ചുണ്ടത്തെ ചെണ്ടുലഞ്ഞ് ചിന്ദൂരപ്പൂ വിരിഞ്ഞ്
കണ്ടല്ലോ പുഞ്ചിരിപ്പൂവഴക്
മുറ്റത്തെ മുല്ല പൂത്തൊരഴക്
രാവറിയാതെ കാറ്ററിയാതെ
അവളോ പൂത്തുലഞ്ഞു തൂമഞ്ഞില്‍ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി
ചുണ്ടത്തെ ചുണ്ടത്തെ
(ചുണ്ടത്തെ ചെണ്ടുലഞ്ഞ് )
ഓ ..ഓ
പ സ നീ രീ
പ നീ ദ ദ
മ ദ പ മ ഗ രി ഗ മ
മ ഗ രി  സ
മണിയറയില്‍ ചിരി വിതറും
മണിയറയില്‍ ചിരി വിതറും
വെൺപൂവേ നിന്‍ ഇതളുകളില്‍
പുതുവിരികള്‍ ചുളിവണിയും
ഉന്മാദത്തിൻ പെരുമഴയില്‍
ഓ ഒരു പുലരിവരെയുമിവിടെ
നവലഹരി ചൊരിയുമഴകേ
നിൻ ‌സുഭഗ മധുര ഹാരം
നെഞ്ചില്‍ ചേരവേ
ഇളകീ കടലലകളില്‍ നുരപത പോലെ
ചുണ്ടത്തെ ചുണ്ടത്തെ
(ചുണ്ടത്തെ ചെണ്ടുലഞ്ഞ്)

ഓ ഓ നടവഴിയില്‍ മണമുതിരും
പൂമുല്ലേ നിന്‍ തളികകളില്‍
കനവുകളില്‍ തിരി തെളിയും
സംഗീതത്തിന്‍ ചിറകടിയില്‍.
ഓ കരളില്‍ എരിയും കനലില്‍
സ്വരജതികള്‍ ഇവിടെ വിരിയും
നിന്‍ ഹൃദയവിരഹഭാരം മുത്തായി  മാറിടും
ഓ നിറയെ കളിചിരിയായി  പടരുമിന്നാളിൽ
ചുണ്ടത്തെ ചുണ്ടത്തെ
(ചുണ്ടത്തെ ചെണ്ടുലഞ്ഞ് )


  video and audio links:


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=15541


http://www.youtube.com/watch?v=gOu1hrDhbWQ


    4.   പാടിയതു:     വിജയ് പ്രകാശ്

ഓ ഓ ഓ
ഇതുവരെ ഞാന്‍ തിരയുകയായി
ഒരു മുഖം ഈ വിമൂകമാം വിജനതയില്‍
ഓര്‍മ്മയിലോ മറവിയിലോ
അനുപമമാമുഖം തെളിഞ്ഞതെങ്ങനെ
നിനവുകള്‍ പണ്ടു തന്ന കാമ്യരൂപമേ
പുതുമഴപോലെ മുന്നിലോടി വന്നു നീ
അരികിലായി അരികിലായി
ഒരു മുകിലിന്റെ കോണില്‍ ഏക താരമായി
നിറമിഴിയില്‍ കവിതയുമായി
ഒരു തിരി പോലെ എന്നില്‍ നീ
നീ നിറവായി
ഊ ..ഓ
ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി ഞാന്‍ പിറക്കാം നിന്‍ നിഴല്‍
പതിക്കും പാതയായി  പ്രണയാര്‍ദ്രമായഴകേ
ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി ഞാന്‍ തളിര്‍ക്കും ചില്ലയായി
നിവർ‌ത്താം ആര്‍ദ്രമാം തണലൊന്നു നിന്നരികേ
ഒരേയോരേ മോഹമായി ഒരേയോരേ ദാഹമായി
നില്പു ഞാന്‍ നില്പു ഞാന്‍ എന്തിനോ ദൂരെ
ഓഹോ  ചിറകുകള്‍ തരും പ്രഭാതമേ
ഇനി വരികയായി ശലഭമായി
കനവുകള്‍ തരും പ്രദോഷമേ
പുതു വാനമായിആശകൾ
അരികിലായി അരികിലായി
ഒരു മുകിലിന്റെ കോണില്‍ ഏക താരമായി
നിറമിഴിയില്‍ കവിതയുമായി
ഒരു തിരി പോലെ എന്നില്‍ നീ
നീ നിറവായി
ആ ആ


  video and audio links:


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=15542


http://www.youtube.com/watch?v=Ug-csmWrNkc

   5.     പാടിയതു:    വിജയ് യേശുദാസ്

ഹേയ് കന്നിവസന്തം കൊടികയറുന്നേ
കനകമുതിർന്നേ പറകൾ നിറഞ്ഞേ
കന്നിവസന്തം കൊടികയറുന്നേ
കനകമുതിർന്നേ പറകൾ നിറഞ്ഞേ
നറു ചിരി വിരിയും പുലരികൾ ഉണരും
തിരനുര വിതറും നടനം
ഇടമഴ പൊഴിയും തനുവതിൽ നനയും
അനുപദമുണരും സമയം
വർണ്ണങ്ങൾ നാദങ്ങൾ പെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
മുറിയിൽ ചഷകം നിറയെ മധുരം
പതയുമൊരാവേശം
പുള്ളിമാനേ ഒന്നു വായോ
കന്നിമാനേ കൂടെ വായോ(2)
(കന്നിവസന്തം കൊടികയറുന്നേ )

ലഹരികൾ നുരയും പ്രണയ വികാരം
ചിറകരുളുന്നു വേഗം
അതിലടിമുടിയിളകി നവമൊരു യുവതാളം
ഇരവറിയാതെ പകലറിയാതെ
തിരയിൽ ലയിക്കാം ദൂരെ
മലനിരകളിലരുവികൾ പോലെ ഒഴുകീടാം
ഇന്നീ ആഘോഷമായി ഇന്നീ ആനന്ദമായി
പിന്നെ നാളെ വരുമ്പോലെയായി
ഇന്നീ ഉന്മാദമായി ഇന്നീ ഉല്ലാസമായി
പിന്നെ എന്തായിരുന്നാലുമേ
എന്നുമീ ബന്ധം ഈ സ്നേഹം ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ
മങ്ങാത്ത മാനത്ത് പാറുന്നു നാം
തൂവെൺപ്രാവുകളായി
പുള്ളിമാനേ ഒന്നു വായോ
കന്നിമാനേ കൂടെ വായോ(2)
(കന്നിവസന്തം കൊടികയറുന്നേ )

പുതിയൊരു ഭൂമി പുതിയൊരു വാനം
ചിറകണിയുന്നു മോഹം
ഇനി കരഗതമായി പുതിയൊരു സൗഭാഗ്യം
മധുമൊഴിയാളേ കരിമിഴിയാളേ
അരികിലിരിക്കൂ കൂടെ
തളിരുടലിതു പനിമതിപോലഴകേ
എന്നും പൂക്കാലമാണെങ്ങും സംഗീതമാണെന്നും
ഈ സൗഹൃദാലിംഗനം(2)
എന്നും ഈ വിണ്ണിൽ ഈ കാറ്റിൽ നീന്തി നീന്തി
നീങ്ങുമീ സ്നേഹ സങ്കല്പസങ്കീർത്തനം
ഈ പൊൻ പൂക്കടവിൽ
പുള്ളിമാനേ ഒന്നു വായോ
കന്നിമാനേ കൂടെ വായോ(2)
(കന്നിവസന്തം കൊടികയറുന്നേ


  video and audio links:


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=15545

http://www.youtube.com/watch?v=MHVFExGUcPE


    6.    പാടിയതു:   സൂരജ്  സന്തോഷ്, ഷിജോ മനുവേൽ


ഇനിയും നിൻ മൌനമെന്തേ..........

  video and audio links:

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=15546


http://www.youtube.com/watch?v=-0tOqoOjUVU

Sunday, September 29, 2013

പാടുക സൈഗാൾ പാടൂ ... ഗസ്സൽ: ഉമ്പായീ   
                                                 
രചന:     ഓ.എൻ.വി.

1.

പറയൂ ഞാനെങ്ങനെ പറയേണ്ടു
നീയിന്നും അറിയാത്തൊരെൻ സ്നേഹ നൊമ്പരങ്ങൾ
ഒരു പൂവിൻ ഇതൾ കൊണ്ടു മുറിവേറ്റൊരെൻ പാവം
കരളിന്റെ സുഖദമാം  നൊമ്പരങ്ങൾ.. [ പറയൂ...

അകലത്തിൽ വിരിയുന്ന സൌഗന്ധികങ്ങൾ തൻ
മദകര  സൌരഭ ലഹരിയോടെ
ഇടറുന്ന പദവുമായ് അണയുന്ന കാറ്റിന്റെ
മധുരമാം മർമ്മര മൊഴികളാലോ...[ പറയൂ...
പ്രിയതര സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കൊതിച്ചു നീ
മിഴിപൂട്ടി ഇതൾ ശയ്യ പുൽകിടുമ്പോൾ
ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ നീട്ടി കുറുക്കുന്ന
മധുര തര കോകില മൊഴികളാലോ...  [ പറയൂ...

ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി തൻ  ആഴങ്ങളിൽ മുങ്ങി
നിവരുമെൻ  മോഹത്തിൻ മൌനത്താലോ
മുടി അഴിച്ചാടുന്ന പൊൻ മുളം കാടിന്റെ
ചൊടിയിലേ  കറുകുഴൽ ഒലികളാലോ... [   പറയൂ..

CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5414

Alt:  Yesudas

http://www.youtube.com/watch?v=H2B9l-8NJ3I2.

ഏതൊരപൂർവ്വ നിമിഷത്തിൽ നീയെൻ
ഏദൻ മലർതോപ്പിൽ വന്നു
മുന്തിരിവള്ളി തളിർത്തതു പോലൊരു
പുഞ്ചിരിയാലെൻ മനം കവർന്നു..[2].....


ഇട തൂർന്ന കരിമുന്തിരിക്കുല പോലെ നിൻ
മുടിയഴിഞ്ഞുലയുകയായീ
ഇരുനില മുന്തിരിക്കനികൾ പോലെ നിൻ
മിഴികൾ തിളങ്ങുകയായി... [ഏതൊരപൂർവ്വ....

ചൊടിയിലെ ചെമ്മുന്തിരികളാലാദ്യത്തെ
മധ്യ്രം നീ നേദിക്കയായി
ഒരു ഹർഷോന്മാദത്തിൻ ലഹരിയിൽ നീയെന്നിൽ
പടരും മലർ വള്ളിയായി       [ഏതൊരപൂർവ്വ.....


മിഴി തുറന്നാദ്യമായ് നഗ്നതയെന്തെന്നറിയവെ
ലജ്ജയിൽ മുങ്ങി
തല കുനിച്ചോമനേ  നീ നിൽക്കെ
മുന്തിരിത്തളിരില നാണം മറക്കയായി
ഏതൊരപൂർവ്വ നിമിഷത്തിൽ നീയെൻ
ഏദൻ മലർതോപ്പിൽ വന്നു
മുന്തിരിവള്ളി തളിർത്തതു പോലൊരു
പുഞ്ചിരിയാലെൻ മനം കവർന്നു..[ഏതൊരപൂർവ്വ...

ഇട തൂർന്ന കരിമുന്തിരിക്കുല പോലെ നിൻ
മുടിയഴിഞ്ഞുലയുകയായീ
ഇരുനില മുന്തിരിക്കനികൾ പോലെ നിൻ
മിഴികൾ തിളങ്ങുകയായി... [ഏതൊരപൂർവ്വ....

ചൊടിയിലെ ചെമ്മുന്തിരികളാലാദ്യത്തെ
മധ്യ്രം നീ നേദിക്കയായി
ഒരു ഹർഷോന്മാദത്തിൻ ലഹരിയിൽ നീയെന്നിൽ
പടരും മലർ വള്ളിയായി       [ഏതൊരപൂർവ്വ.


CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5410


http://www.youtube.com/watch?v=gZT7WIqYnII


3.

എന്നും ഒരു പൂവു ചോദിച്ചു കൈ നീട്ടും പെൺകൊടീ
ഈ പൂവെടുത്തു കൊള്ളൂ.
എഞീവ രക്തത്തിൻ ചെന്നിണം  ആണിതിൽ
എന്നിലെ സ്നേഹമിതിൻ സുഗന്ധം
എന്നും നിനക്കൊരു പൂവു തരാം
സ്നേഹ നൊമ്പരം മാത്രമെനിക്കു തരൂ..[എന്നും ഒരു പൂ‍വു..

ഇഷ്ടമാണെന്നു പറഞ്ഞു നീയിപ്പൂവു
പൊട്ടിച്ചെടുത്തതു വാസനിക്കെ
പാവമൊരീ മുൾചെടിയെ മറന്നുവോ പോകുന്നുവോ
നിൽക്കൂ ഒന്നു കേൾക്കൂ
പൂവു നുള്ളീടവെ നിൻ വിരൽ സ്പർശവും
ഈ വെറും മുൾ ചെടിക്കാത്മ ഹർഷം...
[എന്നും ഒരു പൂവു....


CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5408

http://www.youtube.com/watch?v=h9cNG392tPs

4.

നീല വെളിച്ചം നിലാ മഴ പെയ്യുന്ന
ഭോജന ശാല തൻ കോണിൽ
കുയിലുകൾ പോൽ ഇണക്കുയിലുകൾ പോൽ
ഗശലുകൾ പാടുന്ന നിങ്ങ്ഫളാരോ
[നീല വെളിച്ചം....

പ്രേമിച്ചതെറ്റിനായ് സ്വർഗ്ഗം ശപിക്കയാൽ
ഭൂമിയിൽ വന്നവരോ
നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വന്നവരോ
സ്വർഗ്ഗത്തിന്നജ്ഞാതമാംഅനുരാഗത്തിൻ
സൌഗന്ധികം തേടി വന്നവരോ
കുയിലുകൾ പോൽ ഇണക്കുയിലുകൾ പോൽ
ഗസ്സലുകൾ പാടുന്ന നിങ്ങളാരോ

[നീല വെളിച്ചം....CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5411


http://www.youtube.com/watch?v=76dRb_cudZ8

5.എന്തിനെ കൊട്ടിയടക്കുന്നു കാലമെൻ
ഇന്ദ്രിയ ജാലകങ്ങൾ
എൻ ഇന്ദ്രിയ ജാലകങ്ങൾ...  [എന്തിനെ...


ജാലക ഛായയിൽ പാടാൻ വരും പക്ഷി ജാലം പറന്നു പോയോ... പക്ഷി ജാലം പറന്നു പോയോ..
പാട വരമ്പത്തു  ചീവീടു റ്റാക്കത്തി രാകീടും ഒച്ചയുണ്ടോ
രാകീടും ഒച്ചയുണ്ടോ?
പാതിരാക്കോഴി തൻ കൂവലുണ്ടോ
കാവൽ മാടത്ത്ൻ ചൂളമുണ്ടൊ
ആരോ കോലായിൽ മൂളും
രമണന്റെ ഈരടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ  [എന്തിനെ....

ദൂരെ കടലിൻ ഇരമ്പമുണ്ടോ
കാറ്റും കൂടെ കിതക്കുന്നുണ്ടോ
കാറ്റും കൂടെ കിതക്കുന്നുണ്ടോ
പൈതലെ തൊട്ടിലിലാട്ടുമൊരമ്മ തൻ
കൈവള പാടുന്നുണ്ടോ
ഒരമ്മ തൻ കൈവള പാടുന്നുണ്ടോ
കോവിലിൽ വൃദ്ധനാം പാണി  വാദൻ
ഗീതാഗോവിന്ദം പാടുന്നുണ്ടോ
അത്താഴപിൻ പയൽ വീട്ടിയാരോ
ദൈവ പുത്രനെ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ടോ...
[എന്തിനേ..


CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5409

..
http://www.youtube.com/watch?v=bkuxPRKZ6qc

.6.

തരുമോ എനിക്കൊരു നിമിഷം[2]
നിൻ പൂമുടി ചുരുളിൻ സുഗന്ധത്തിൽ വീണലിയാൻ
അറിയാത്ത സൌഗന്ധികങ്ങൾ വിരിയും
അഴകിന്റെ കാനന ഛായ പുൽകാൻ   [ തരുമോ


തരുമോ എനിക്കൊരു നിമിഷം
നീയാകുന്നോരമൃതപാത്രം കയ്യാൽ താങ്ങി
തെരു തെരെ മുത്തി കുടിക്കുവാൻ
ജീവനിൽ എരിയുന്ന ദാഹം കെടുത്താൻ..  [ തരുമോ..

ഒരു നീല വന പുഷ്പമാരെയോ ധ്യാനിച്ചു
വിരിയും നിൻ താഴ്വര തോപ്പിൽ.
ഒരു മേഘമായ് പെയ്തു പെയ്തു വീഴാൻ  സഖീ
തരുമോ എനിക്കൊരു നിമിഷം....
അരുതെന്നു മാത്രം പറയരുതേ........


CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5415


http://www.youtube.com/watch?v=B7p4NTxs2RU


7..

ഞാനറിയാതെ കരൾ  കവർന്നോടിയ
പ്രാണനും പ്രാണനാം പെൺകിടാവെ
എന്റെ പ്രാണനും പ്രാണനാം പെൺകിടാവെ
നിന്നെ തിരയുമെൻ ഫൂതനാം കാറ്റിനോടെന്തെ
നിൻ ഗന്ധമെന്നോതിടേണ്ടു   [ഞാനറിയാതെ

വേനൽ മഴ ചാറി വേർപ്പു പൊഴിയുന്നു
ഈ നല്ല മണ്ണിൻ സുഗന്ധമെന്നോ
മാവു പൂക്കും  മദ ഗന്ധമെന്നോ
മാവു പൂക്കും  മദ ഗന്ധമെന്നോ
മുടിയിലെ എള്ളെണ്ണ കുളിർ മണമോ
ചൊടിയിലെ ഏലത്തരി മണമോ...  ഞാനറിയാ...

വാടിയ താഴാമ്പൂ വാസന പൂശിയ
കോടിപ്പുടവ തൻ പുതു മണമോ
നിൻ മടിക്കുത്തിലായ് വാരി നിറച്ചൊരു
പൊന്നിലഞ്ഞിപ്പൂവിൻ നറുമണമോ
മുടിയിലെ കുടമുല്ല പൂമണമോ
ചൊടിയിലെ കദളി തൻ തേൻ മണമോ

[ ഞാനറിയാതെൻ...]

CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5412


http://www.youtube.com/watch?v=y0SOPbA7e-M8.

പാടുക സൈഗാൾ പാടൂ നിൻ രാജകുമാരിയെ
പാടിപ്പാടിയുറക്കൂ.
സ്വപ്ന നഗരിയിലെ പുഷ്പ ശയ്യയിൽ നിന്നാ
മുഗ്ദ്ധസൌന്ദര്യത്തെ ഉണർത്തരുതേ
ആരും ഉണർത്തരുതെ.....[പാടുക..

ആയിരത്തൊന്നു രാവിൽ നീളും കഥകൾ പോൽ
ഗായകാ നിർത്തരുതേ നിൻ ഗാനം
നിൻ മന്ദ്രമധുര വിഷാദസ്വരങ്ങൾ
പ്രാണതന്ത്രികളേറ്റു വാങ്ങും സാന്ത്വനങ്ങൾ

[പാടുക...

സ്നേഹ സംഗമങ്ങൾ തൻ രോമഹർഷങ്ങൾ
തമ്മിൽ വേർപെടുമാത്മാക്കൾ തൻ വേദനകൾ
ജീവ ശാഖിയിൽ ഋതുഭേദങ്ങളുണർത്തുമ്പോൾ
നീയതിൽ പാടൂ പാടൂ രാക്കുയിലേ....

[പാടുക സൈഗാൾ....


CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5413

                                                Tuesday, September 3, 2013

ജൂലൈ 4 [2007] ജോഷി


ചിത്രം:  ജൂലൈ 4    [2007]   ജോഷി

താരനിര:ദിലീപ്, സിദ്ദിക്ക്, ഇന്നസന്റ്, ശരത്ത്, സലീം കുമാർ,റിയാസ് ഖാൻ, റോമ... 


ഗാനരചന:  ജോഫി തരകൻ
സംഗീതം:  അൽഫോൺസ് ജോസഫ്

1.    പാടിയതു:    പാടിയതു:   ശ്വേത /  &  വിനീത്

ധും തനാനന  ധുംതന ധുംതന ധുതനാ ധുംനാ..
ധും തനാനന ധുംതന  ധുംതന ധുതനാ ധുംനാ..

ഒരു വാക്കു മിണ്ടാതെ ഒരു നോക്കു കാണാതെ
കാട്ടുചെമ്പക ചോട്ടില്‍ നിന്ന കാറ്റിതെങ്ങു പോയ്
പൂങ്കാറ്റിതെങ്ങു പോയ്...
(ഒരു വാക്കു മിണ്ടാതെ..)


തിനവയല്‍ കരയില്‍ ഇളവെയിൽ കതിര്
പുളിയിലക്കരയാല്‍ പുടവനെയ്യുമ്പോള്‍
പുലരി മഞ്ഞു നനഞ്ഞു നിന്നൊരു
പവിഴ മലരിനു നല്‍കുവാന്‍
ഒരു മുഴം...
ഒരു മുഴം പൂഞ്ചേല വാങ്ങാന്‍ പോയ്  കുളിരിളം കാറ്റ് 
(ഒരു വാക്കു മിണ്ടാതെ..)


തളിരില കുടിലില്‍  കിളികള്‍ കുറുകുമ്പോൾ
നിറനിലാ കതിരിന്‍ തിരി തെളിയുന്നു
ഹൃദയമൊന്നു പിടഞ്ഞ കണ്ണുകള്‍
മഴനിലാവിലലിയവേ
ഒരു മുഖം...
ഒരു മുഖം ഞാന്‍ നോക്കി നിന്നേ പോയ്...
കൊതി തീരുവോളം...
(ഒരു വാക്കു മിണ്ടാതെ..)


click/  copy paste the links below for audio and video, on your browser


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=2525

http://www.youtube.com/watch?v=bYI6fXabtps
...................................

2.    പാടിയതു:  മൃദുല      &  അൽഫോൺസ് ജോസഫ്


ഒരുവാക്കും മിണ്ടാതേ ഒരു നോവായ്‌ മായല്ലേ ഉയിരേ നീ
മിഴി രണ്ടും തേടുന്നു മനമിന്നും തേങ്ങുന്നു എവിടേ നീ
കണ്ണീരിന്‍ പാട്ടായ്‌ ഇനിയെന്നും അലയും ഞാന്‍ ഓമലേ
വെയില്‍നാളം തളരുന്നതീ വഴി നീളെ ഏകനായ്‌


മഴ വിരിക്കുന്നു മെല്ലേ പുലര്‍പ്പാട്ടിലെ ഈരടികള്‍
ഇതള്‍ വിരിഞ്ഞും കുളിരണിഞ്ഞും നിന്‍ വിളി കേട്ടുണരാന്‍
കനവുദിക്കുന്നു നെഞ്ചില്‍ നിറമാര്‍ന്നിടുമോര്‍മ്മകളില്‍
വരമൊഴുക്കും വിരി തെളിക്കും നിന്‍ സ്വരമഞ്ജരികള്‍
നീറുമൊരു കാറ്റിന്‍ കൈകള്‍ തഴുകുന്ന നേരം
ദൂരെയൊരു മേഘം പോല്‍ നീ മറഞ്ഞിടുവതെന്തേ
നിന്നില്‍ നിഴലാകാന്‍ നിന്നോടലിയാന്‍
അറിയാതേ അറിയാതേ ഇനി ഇതുവഴി ഞാനലയും

ഒരുവാക്കും മിണ്ടാതേ ഒരുനോവായ്‌ മായല്ലേ ഉയിരേ നീ
മിഴിരണ്ടും തേടുന്നു മനമിന്നും തേങ്ങുന്നു എവിടേ നീ
കണ്ണീരിന്‍ പാട്ടായ്‌ ഇനിയെന്നും അലയും ഞാന്‍ ഓമലേ
വെയില്‍നാളം തളരുന്നതീ വഴി നീളെ ഏകനായ്‌click/  copy paste the links below for audio and video, on your browser

http://www.youtube.com/watch?v=bYI6fXabtp

.........................

  3.  പാടിയതു:സയോനാരാ ഫിലിപ്പ് &എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

വാകമരത്തിൻ കൊമ്പിലിരുന്നൊരു
ചങ്ങാതിക്കിളിയേ
കാടെല്ലാം പൂക്കുന്ന കാലം വരും മുൻപേ
പോവുകയാണോ നീ കിളിയേ പോവുകയാണോ
(വാകമരത്തിൻ...)

എത്ര വഴികൾ  വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ
എത്രയോ രാവു കഴിഞ്ഞു
ചിറകിൽ നിന്നെ ഞാൻ മൂടി
കുളിരിരവിൽ കൂട്ടിരുന്നില്ലയോ
വയന പൂക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ
തനിയെ പോകയായോ..
(വാകമരത്തിൻ...)


കറ്റമണികൾ കളപ്പുര തന്നിൽ
കൊയ്തു കഴിഞ്ഞു നിറഞ്ഞു
അരിയ കുടിലൊന്നു തീർത്തു നിന്നരികിൽ ഞാൻ വന്നതല്ലയോ
വെയിൽ പരക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ
തനിയേ പോകയായോ
(വാകമരത്തിൻ...)click/  copy paste the links below for audio and video, on your browser

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3760,

http://www.youtube.com/watch?v=yUy8p1BX1E4


 4.      പാടിയതു:   സയോനാരാ ഫിലിപ്പ്


കുമ്മിയടി പെണ്ണേ കുമ്മിയടി
കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങി കുമ്മിയടി
കുമ്മിയടി പെണ്ണേ കുമ്മിയടി പെണ്ണേ
കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങി കുമ്മിയടി

വാകമരത്തിൻ കൊമ്പിലിരുന്നൊരു
ചങ്ങാതിക്കിളിയേ
കാടെല്ലാം പൂക്കുന്ന കാലം വരും മുൻപേ
പോകുകയാണോ നീ കിളിയേ
പോകുകയാണോ കിളിയേ
(വാകമരത്തിൻ..)


എത്ര വഴികൾ  വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ
എത്രയോ രാവു കഴിഞ്ഞു
ചിറകിൽ നിന്നെ ഞാൻ മൂടി
കുളിരിരവിൽ കൂട്ടിരുന്നില്ലയോ
വയണ പൂക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ
തനിയെ പോകയാണോ..
(വാകമരത്തിൻ...)


കറ്റമണികൾ കളപ്പുര തന്നിൽ
കൊയ്തു കഴിഞ്ഞു നിറഞ്ഞു
അരിയ കുടിലൊന്നു തീർത്തു 
നിന്നരികിൽ ഞാൻ വന്നതില്ലയോ
വെയിൽ പരക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ
തനിയേ പോകയായോ
(വാകമരത്തിൻ...)click/  copy paste the links below for audio and video, on your browser

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3760,2523

http://www.youtube.com/watch?v=yUy8p1BX1E4

5.   പാടിയതു:   വിധു പ്രതാപ്  & /ജ്യോത്സ്ന


ചിങ്ക്  ചിംറ്റാ  ചിന്റാക് ചിന്റാ ചിങ്ക് ചിന്റാ ചിന്റാറ്റാ (2)
ധമ്മരെ ധമ്മാരെ ധം ധം ധരേ
നെഞ്ചിലേറുമൊരു ധം ധം ധം
ധമ്മരെ ധമ്മ് ധമ്മ് ധരേ ധം ധം
നെഞ്ചിലൂറുമൊരു ചന്തം (2)
ചിംങ്ക് ചിംങ്ക്  ചിംറ്റാ ചിംങ്ക് ചിംങ്ക്  ചിംറ്റാ
ചിംങ്ക് ചിംങ്ക്  ചിംറ്റാ  ഹാ
ചിംങ്ക് ചിംങ്ക്  ചിംറ്റാ ചിംങ്ക് ചിംങ്ക്  ചിംറ്റാ റ റ്റ റ്റാ

കനവിന്റെ കടവത്ത് കുടമുല്ല കടവത്ത് കളിയോടമിറങ്ങുന്നു കനക നിലാവ്
ചിംങ്ക് ചിംറ്റാ  ചിന്റാക് ചിന്റാ ചിങ്ക് ചിന്റാ ചിനാക് ചിന്റാ
മറുകുള്ള കവിളത്ത് മണമുള്ള കവിളത്ത്
വിരിയുന്നുണ്ടഞ്ഞൂറ് നെയ്യാമ്പല്‍പ്പൂവ്
ധമ്മാരെ ധമ്മാരെ ധം ധം ധരേ
നെഞ്ചിലേറുമൊരു ധം ധം ധം
ധമ്മാരെ ധമ്മ് ധം ധരേ ധം ധം
നെഞ്ചിലൂറുമൊരു ചന്തംclick/  copy paste the links below for audio and video, on your browser


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=2526

http://www.youtube.com/watch?v=yUy8p1BX1E4

  6.     പാടിയതു:   വിധു പ്രതാപ്

വെണ്ണിലാവുദിക്കുമ്പോൾ നാണമെന്തിനോ
വെണ്ണ തോൽക്കും ഉടലാകേ ചോന്നതെന്തിനോ
വെള്ളോട്ടു കിണ്ണത്തിൽ വെറ്റിലയിൽ
വെള്ളിക്കസവിന്റെ പട്ടുചേല
വാർമുടി ചീകി പകുത്തണിയാൻ വിണ്ണിൻ
താരകൾ പിച്ചകപ്പൂക്കളായി
ധമ്മാരെ ധമ്മാരെ ധം ധം ധരേ
നെഞ്ചിലേറുമൊരു ധം ധം ധം
ധമ്മാരെ ധമ്മ് ധം ധരേ ധം ധം
നെഞ്ചിലൂറുമൊരു ചന്തം
ചിങ്ക്  ചിംറ്റാ  ചിങ്ക്  ചിംറ്റാ ചിങ്ക്  ചിംറ്റാ ചിന്റാറ്റാ 


കണ്ണുകൾ പിടയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടതാരെയാ
നെഞ്ചിലെ മൈന നോക്കി നിന്നതാരെയാ
കണ്ണാരം പൊത്തി പൊത്തി കളിക്കാനായ്
പുന്നാരപ്പുതുമാരൻ വന്നണഞ്ഞുവോ
വാലിട്ടു കണ്ണുകളെഴുതാൻ രാവിൻ
കൂരിരുളിന്നു മഷിക്കൂട്ടായി
ചിങ്ക് ചിങ്ക് ചിറ്റാ ചിങ്ക് ചിങ്ക് ചിറ്റാ
ചിങ്ക് ചിങ്ക് ചിറ്റാ ഹാ
ചിങ്ക് ചിങ്ക് ചിറ്റാ ചിങ്ക് ചിങ്ക് ചിറ്റാ ററ്റാറ്റ
(കനവിന്റെ കടവത്ത്...)
click/  copy paste the links below for audio and video, on your browser


 http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=2524 


http://www.youtube.com/watch?v=bYI6fXabtpsMonday, September 2, 2013

മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം [2008] കമൽ

ചിത്രം: മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം  [2008] കമൽ

താരനിര::    മീരാ ജാസ്മിൻ, ഇന്ദ്രജിത്ത്, ജയസൂര്യ, നരാൻ, റോമ, രാധിക, സംവൃതാ സുനിൽ, സായികുമാർ, ജനാർദ്നൻ, റ്റി.ജി.രവി.....

രചന:  അനിൽ പനച്ചൂരാൻ
സംഗീതം:    ബിജിബാൽ‘


1.   പാടിയതു:     ശ്വേത / &  രഞ്ജിത്

മിഴി തമ്മിൽ പുണരുന്ന നേരം
പറയാതെയറിയുന്നനുരാഗം
പരിഭവ തിങ്കളേ തെളിനിലാ കുമ്പിളായ്
നീളേ നീളേ പകരൂ ഒരു മഴയുടെ കുളിരല
മിഴി തമ്മിൽ പുണരുന്ന നേരം
പറയാതെയറിയുന്നനുരാഗം


കളിവാക്കു ചൊല്ലിയാൽ കലഹിച്ചതൊക്കെയും
പ്രണയമുണർത്തിയ കൌതുകം
ഒരുമിച്ചു പാടുമീ പാട്ടിൻ അരുവിയായ്
ഒഴുകും നമ്മൾ എന്നുമേ
കരളിലിരുന്നൊരു കിളി പാടി
മുരളിക മൂളും പോലെ
കണിമലരണിയും യാമിനിയിൽ
നീയെൻ മനസ്സിലെ മധുകണം
മിഴി തമ്മിൽ പുണരുന്ന നേരം
പറയാതെയറിയുന്നനുരാഗം


അരികത്തിരിക്കിലും കനവിൽ ലയിച്ചു നാം
നുകരും സ്നേഹ മർമ്മരം
ഓർക്കാതിരിക്കവേ ചാരത്തണഞ്ഞൂ നീ
വരമായ് തന്നൂ തേൻ കണം
തണുവിരൽ തഴുകും തംബുരുവിൽ
സിരകളിലൊരു നവരാഗം
നറുമലരിതളിൽ പുഞ്ചിരിയിൽ
നീ നിറമെഴുതിയ ചാരുത
മിഴി തമ്മിൽ പുണരുന്ന നേരം
പറയാതെയറിയുന്നനുരാഗം
പരിഭവ തിങ്കളേ തെളിനിലാ കുമ്പിളായ്
നീളേ നീളേ പകരൂ ഒരു മഴയുടെ കുളിരല
ഒരു മഴയുടെ കുളിരല ഒരു മഴയുടെ കുളിരല

CLICK/  COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5138,5143

http://www.youtube.com/watch?v=lRSnplaXfVY


2.  പാടിയതു:   മംഞ്ജരി

കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ
വെയിൽ വഴിയിൽ കുട നിഴലിൻ തണലാകും എന്നച്ഛൻ
അമ്മക്കിളിയില്ലാക്കൂടാകുംവീട്ടിലെ
ചെല്ലകുഞ്ഞിനെന്നും കൂട്ട്
ആലോലം കൊമ്പത്തൊരൂഞ്ഞാലിട്ടാടുമ്പോൾ
ആയത്തിലാട്ടുന്ന പാട്ട്

വാലിട്ടെഴുതുമ്പോൾ നോക്കുവാനുള്ളൊരു
വാൽക്കണ്ണാടി എൻ അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾ (2)
കാണിപൊന്നിൻ കമ്മലണിഞ്ഞു
കുന്നിമണി മാലയണിഞ്ഞു
കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കുറുമ്പുമ്പോൾ
പുഞ്ചിരി പാലു കുറുക്കൊന്നോരോർമ്മ
എന്നച്ഛൻ...
കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ
വെയിൽ വഴിയിൽ കുട നിഴലിൻ തണലാകും എന്നച്ഛൻ

വർഷ വസന്തങ്ങൾ വന്നു പോയീടവേ
എൻ നിനവറിയുന്നു അച്ഛന്റെ മാനസം (2)
വാന വില്ലിൻ ചാരുത മെയ്യിൽ
മേഘ ഗീതം പാടുന്ന ചുണ്ടിൽ
കാലം മെല്ലെ തഴുകുമ്പോൾ
ദൂരെ നിന്നോമനത്വം ഉണർത്തുന്നൊരോർമ്മ
എന്നച്ഛൻ...
കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ
വെയിൽ വഴിയിൽ കുട നിഴലിൻ തണലാകും എന്നച്ഛൻ
അമ്മക്കിളിയില്ലാക്കൂടാകുംവീട്ടിലെ
ചെല്ലകുഞ്ഞിനെന്നും കൂട്ട്
ആലോലം കൊമ്പത്തൊരൂഞ്ഞാലിട്ടാടുമ്പോൾ
ആയത്തിലാട്ടുന്ന പാട്ട്


CLICK/  COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5140

http://www.youtube.com/watch?v=FKV-Wcqnfgs

 3.   പാടിയതു:  സുജാത  , അഫ്സൽ  കോറസ്

താരാജാലം ഇരവൊരു മുല്ല പന്തൽ
തോരാ ഗസലിൽ പനിനീരുതിരും പടവിൽ
കൊലുസിൻ മാനസമുണരുന്നൂ
കിനാവിന്റെ നീല നദിക്കരയിൽ
പുടവത്തുമ്പുലയ്ക്കുന്ന കാറ്റിൽ പകരുവതേതു സുഗന്ധം
തുടുത്തു തുടുത്തു വരുന്ന മുഖത്ത് നാണം കണ്ടാദ്യമായ്
താരാജാലം ഇരവൊരു മുല്ല പന്തൽ
തോരാ ഗസലിൽ പനിനീരുതിരും പടവിൽ
കൊലുസിൻ മാനസമുണരുന്നൂ
കിനാവിന്റെ നീല നദിക്കരയിൽ


താണു താണു വരുമാതിരക്കിളിയോടേതു
രാഗത്തിലോതി നീ നിൻ മോഹം (2)
[താണു...]

മധുരമായ് രാഗം മൌനമായ് എൻ മനമറിയാതെ പാടീ
താഴിട്ടു പൂട്ടിയ തങ്കത്തിൻ കരയിലെ കന്നിപ്പളുങ്കിൻ കണ്ണെഴുതാൻ
മാനത്തിൻ കരയിലെ മൂവന്തിപ്പെണ്ണിന് ചിരിയിൽ കണ്ടാദ്യമായി
താരാജാലം ഇരവൊരു മുല്ല പന്തൽ
തോരാ ഗസലിൽ പനിനീരുതിരും പടവിൽ
കൊലുസിൻ മാനസമുണരുന്നൂ
കിനാവിന്റെ നീല നദിക്കരയിൽ


മാരിവില്ലഴകു നെയ്തു ചേർക്കുമൊരു
താമരത്തളിരു വിരിയിലൂടെ നീ പോരൂ നീ പോരൂ (2)
ആരൊരാൾ പാടീ ആർദ്രമീ വഴിയിൽ ചാരു പരാഗം
മാനത്തെ ഊഞ്ഞാലിൽ താണിരുന്നാടുന്ന
പാർവ്വണത്തുമ്പിക്കു താലികെട്ട്
മേഘത്തിൻ പൂ വനികയിൽ ചിന്നും വെൺ പൂവിൻ
ചിരിയിൽ കണ്ടാദ്യമായ്


താരാജാലം ഇരവൊരു മുല്ല പന്തൽ
തോരാ ഗസലിൽ പനിനീരുതിരും പടവിൽ
കൊലുസിൻ മാനസമുണരുന്നൂ
കിനാവിന്റെ നീല നദിക്കരയിൽ

പുടവത്തുമ്പുലയ്ക്കുന്ന കാറ്റിൽ പകരുവതേതു സുഗന്ധം
തുടുത്തു തുടുത്തു വരുന്ന മുഖത്ത് നാണം കണ്ടാദ്യമായ്CLICK/  COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5139

http://www.youtube.com/watch?v=Unk1viSllMQ


4.   പാടിയതു:    ജയചന്ദ്രൻ  &   അനിത
  മിന്നാ മിന്നിക്കൂട്ടം


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5142


5,.പാടിയതൂ;; വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ   &   കാർതിക്ക്

WE ARE  IN LOVE

WE ARE IN LOVE WE ARE IN LOVE
ഭൂഗോളം ചുറ്റി വരുന്നൊരു താന്തോന്നിക്കിളി ചൊല്ലുന്നു
WE ARE IN LOVE WE ARE IN LOVE
പൊൻ വെട്ടം തൂകും മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം മൂളുന്നു
തണുപ്പിൻ  പുതപ്പു പുതച്ചു ചിറ്റി ഉറക്കം നടിച്ച നഗരം
ഇടക്കു മെല്ലെ പതുങ്ങി നോക്കി മദിച്ചു പാടുന്നു
WE ARE IN LOVE WE ARE IN LOVE
 ഭൂഗോളം ചുറ്റി വരുന്നൊരു താന്തോന്നിക്കിളി ചൊല്ലുന്നു
WE ARE IN LOVE.....CLICK/  COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5141


http://www.youtube.com/watch?v=9kmDEmasrBcFriday, August 23, 2013

അരികെ [2012] ശ്യാമപ്രസാദ്

   


ചിത്രം:     അരികെ  [2012]   ശ്യാമപ്രസാദ്

താരനിര:   ദിലീപ്, മംത മോഹന്ദാസ്, സംവൃതാ സുനിൽ, ഇന്നസന്റ്, വിനീത്, ഊർമ്മിളാ ഉണ്ണി....

രചന:    ഷിബു ചക്രവർത്തി
സംഗീതം :    ഔസേപ്പച്ചൻ


1.  പാടിയതു:   മംത  മോഹൻ ദാസ

 ഇരവിൽ വിരിയും പൂ പൊലെ
പകലിൽ കൊഴിയും ഇതൾ പോലെ വെറുതെ
ഇരവിൽ വിരിയും പൂ പൊലെ
പകലിൽ കൊഴിയും ഇതൾ പോലെ
വെറുതെ അണയും മോഹങ്ങൾ എന്നരികെ
തെളിയും മുൻപെ മായുന്നു
അകലത്തേതോ നക്ഷത്രം
അലിയുന്നു മുകിലിൻ തൂബ്ബ്ടു ഞാൻ....
ഇരവിൽ വിരിയും പൂ പൊലെ
പകലിൽ കൊഴിയും ഇതൾ പോലെ
 വെറുതെ അണയും മോഹങ്ങൾ എന്നരികെ.....

മഴവീണ രാവഴി തെന്നൽ
അഴിയും കനവായ് ഞാൻ മാറി
പുലരി കതിരിൻ വിരലാലെൻ
മുടിയിൽ തഴുകും  പകൽ വീണ്ടും
ഇനിയെന്തിനെന്നും  വരുന്നു.

 ഇരവിൽ വിരിയും പൂ പൊലെ
പകലിൽ കൊഴിയും ഇതൾ പോലെ വെറുതെ
ഇരവിൽ വിരിയും പൂ പൊലെ
പകലിൽ കൊഴിയും ഇതൾ പോലെ
വെറുതെ അണയും മോഹങ്ങൾ എന്നരികെ


TO VIEW THIS VIDEO CLICK/ COPY PASTE THE LINK NRLOW ON YOUR BROWSER

 http://www.youtube.com/watch?v=T4sLyzLle7M  2.

പാടിയതു:   കാർതിക്ക്

വെയിൽ പൊലെ മഴ പോലെ ഒരു പൂ വിരിയും പോലെ
കര ;പുൽകി പുഴ ,മെല്ലെ ഒഴുകും പോലെ
ഈ വിരഹം പോലും സുഖമാണു
പനിനീർ പൂ നിടമാണു അറിയുന്നുവോ
സെയ്യോരെ നാ.....


വെയിൽ പൊലെ മഴ പോലെ ഒരു പൂ വിരിയും പോലെ
കര ;പുൽകി പുഴ ,മെല്ലെ ഒഴുകും പോലെ

ഒരു വാക്കും മൊഴിയാതെ മുഴു തിങ്കൾ
ഈ രാവിൽ മായുന്നതെന്തേ മെല്ലെ  [2]
പൊന്നോള കൈകളിൽ കോരിയെടുക്കുവാൻ
സാഗരമായ് ഞാനില്ലെ.....

വെയിൽ പൊലെ മഴ പോലെ ഒരു പൂ വിരിയും പോലെ
കര ;പുൽകി പുഴ ,മെല്ലെ ഒഴുകും പോലെ
ഈ വിരഹം പോലും സുഖമാണു
പനിനീർ പൂ നിടമാണു അറിയുന്നുവോ
സെയ്യോരെ നാ...

TO VIEW THIS VIDEO CLICK/ COPY PASTE THE LINK NRLOW ON YOUR BROWSER

http://www.youtube.com/watch?v=Lf1wK9yQf1I

3.പാടിയതു:   ശ്വേത

കൃഷ്ണാ  മാധവാ....
നീ എൻ മോഹനാ
ശ്യാമഹരേ മൻ മോഹന എൻ
പ്രേമസ്വരൂപ ശ്രീ ജൃഷ്ണാ
തവ മുരളീരവം ഒഴുകുന്നു
യമുനാഹൃദയം നിറയുന്നു
രാധാ വിരഹ വിലോലമായ്  ദെൻ
ഇരവുകൾ കണ്ണീരിൽ നനയുന്നു
ശ്യാമഹരേ മൻ മോഹന എൻ
പ്രേമസ്വരൂപ ശ്രീ ജൃഷ്ണാ

നീലക്കടമ്പായ് നീ പൊതു നിന്നെങ്കിൽ ഞാൻ
ആ മലർകൊമ്പിൽ വന്നൂയലൊന്നാടാം
പൊന്നോടക്കുഴലായ് നീ പാടുക കണ്ണാ നിൻ
ഈണമായ്ത്തീരുന്നതേ ജങ്കസായൂജ്യം
ഹേ  മാധവാ....
അണയുക നീ എൻ അരികെ...


കൃഷ്ണാ മുകുന്ദ ഹരേ
ഗോവിന്ദാ ഹരേ ഹരേ...
ശ്യാമഹരേ മൻ മോഹന എൻ
പ്രേമസ്വരൂപ ശ്രീ ജൃഷ്ണാ
തവ മുരളീരവം ഒഴുകുന്നു
യമുനാഹൃദയം നിറയുന്നു
രാധാ വിരഹ വിലോലമായ്  ദെൻ
ഇരവുകൾ കണ്ണീരിൽ നനയുന്നു


കൃഷ്ണാ മുകുന്ദ ഹരേ
ഗോവിന്ദാ ഹരേ ഹരേ..[2]

TO VIEW THIS VIDEO CLICK/ COPY PASTE THE LINK NRLOW ON YOUR BROWSER

http://www.youtube.com/watch?v=wyAmxfiO83Q


4.  പാടിയതു:    ഔസേപ്പച്ചൻ

മഴയിൽ നനയും നുൻ വിഷാദവും
വികോകമാം ഒരോർമ്മയും
മറന്നുവോ എന്മുഖം
സുഖം തരും സ്വരം
തേങ്ങീ
വ്മൂകമായ് ആകാശം.....


TO VIEW THIS VIDEO CLICK/ COPY PASTE THE LINK NRLOW ON YOUR BROWSER

http://www.youtube.com/watch?v=akTtPGx9ubE


5.പാടിയതു:    ശ്രീനിവാ‍ാസ്   & മഞ്ജരി

There are tomes you make me cry
I don't know why
There are times you make me fly
I don't know why

ഈ വഴിയിൽ വിടരും വസന്തം
അറിഞ്ഞോ നീ
ഓർമ്മകളിൽ നിറയും സുഗന്ധം
അറിഞ്ഞില്ലേ നീ...
അറിഞ്ഞതില്ലെന്നാലും തളിരിൻ തേരേറി
വസന്തൻ വരുകില്ലയോ...
മുകിലിൻ മൂടുപടം മായ്കെ
തെളിയും താരകമെ
കാർമുകിലിൻ മുഖപടം  മായ്കെ
തെളിയും താരകമേ

There are tomes you make me cry
I don't know why
There are times you make me fly
I don't know why

.ഇനി മീ യാത്രയിൽ വഴ്യമ്പലങ്ങളിൽ
തുണയായ് നീ ചേരുമോ...
സഹയാത്രികരായ് മോഹപഥങ്ങളിൽ
പതിയെ ജൈ ജോർത്തീടാം
ഒരുയുഗ്മ ഗാനം പിറക്കുന്ന പോലെ
ശ്രുതി ചേർന്നീടണമെന്നും
ഈ ജീവിതം പുതു കവിതയായ് മാറ്റാം
അറിഞ്ഞ്തില്ലെന്നാലും തളിരിൻ തേരേറി
വസന്തം വരുകില്ലയോ?
മുകിലിൻ മുഖപടം  മായ്കെ
തെളിയും താരകമേ

ഇനിവരും രാത്രിയിൽ ഒരുമിച്ചൊരേ സ്വപ്നം
ഇനി നാം കണ്ടെങ്കിലോ
പറയാൻ നോവുകൾ അറിഞ്നു വന്നെന്നെ
പതിയെ തളോടിയെങ്കിൽ
കരിനീലക്കൺകൾ നിറയുന്ന നേരം
നറു തൂവാലറ്യാകാം
ഈ ജീവിതം പുതു കവിതയായ് മാറ്റാം
അറിഞ്ഞ്തില്ലെന്നാലും തളിരിൻ തേരേറി
വസന്തം വരുകില്ലയോ?
മുകിലിൻ മുഖപടം  മായ്കെ
തെളിയും താരകമേ
കാർമുകിലിൻ മുഖപടം  മായ്കെ
തെളിയും താരകമേ

There are tomes you.........

TO VIEW THIS VIDEO CLICK/ COPY PASTE THE LINK NRLOW ON YOUR BROWSER

http://www.youtube.com/watch?v=jUZ78VdHFFU6.  പാടിയതു:  നിത്യ ശ്രീ മഹാദേവൻ

“ വരവായ് തോഴീ വരവായ്........

TO VIEW THIS VIDEO CLICK/ COPY PASTE THE LINK NRLOW ON YOUR BROWSER

http://www.youtube.com/watch?v=iKU4VSWUMPI